Avancerad sökning

Hittade 5 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Lagerstyrning vid implementering av nya impregneringsprodukter vid ett sågverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Märta Berggren; Alexandra Kjörsvik; [2018]
  Nyckelord :lagerstyrning; MRP; Lot for Lot; sågverk;

  Sammanfattning : Efterfrågan på trävaror har ökat i Sverige under 2017 och Braviken sågverk, Holmen AB, expanderade våren 2018 sin verksamhet genom en ny tryckimpregneringsanläggning. I dagsläget saknar denna del av sågverket lagerstyrning vilket kan resultera i problem att möta efterfrågan. LÄS MER

 2. 2. Simulering av kötider för en alternativ trucklösning vid Holmens kombinat i Iggesund : Simulation of queueing times for an alternative unloading solution at the integrated milll in Iggesund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sofia Wahlström Bergstedt; Elin Kollberg; [2014]
  Nyckelord :händelsestyrd simulering; sågverk; massabruk; kötider; lossning;

  Sammanfattning : Dagens låga lagervolymer vid industrierna har inneburit högre krav på transportstyrningen av ankommande virke för att säkerhetsställa en kontinuerlig råvaruförsörjning. Kombinatet i Iggesund, som är en del av Holmen AB, har sett potential att effektivisera sin vedhantering vid det massabruk samt sågverk som utgör kombinatet. LÄS MER

 3. 3. Suggested actions to improve the warehouse layout at Nordic E-commerce group

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sandra Ericsson; Marielle Frid; [2013]
  Nyckelord :warehouse layout; inventory; input door; output door; receiving area; outgoing area; material handling equipment; article placement; ABC-XYZ analysis; picking frequency; lagerlayout; lager; ingående port; utgående port; inkommande område; utgående område; materialhanteringsutrustning; artikelplacering; ABC-XYZ analys; plockfrekvens;

  Sammanfattning : Background: Nordic E-commerce group (NECG) consists of affiliated companies NordicInk, NordicFeel and PetsOnline. Three different types of companies in one warehouse area contribute to a wide range of products held in inventory. LÄS MER

 4. 4. Upprättande av kundorderpunkt : En analys och flödesförbättring

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Henrik Kårefjärd; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Car-O-Liner i Kungsör är en komplett tillverkare av reparationssystem för krockskadade fordon, vars produktion hindras av okontrollerade lager. Företaget har förhoppningen om att en frikopplingspunkt skulle kunna bidra till en mer kontrollerad produktion, och därigenom nå en högre leveransprecision. LÄS MER

 5. 5. Inköps- och lageroptimering - en studie på Bona Kemi AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Fredrik Juhlin; Mikael Serler; [2006]
  Nyckelord :Purchasing; Stock-optimization; Order quantity; SWOT analyze; Safety Stock; Wilson Formula; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bona Kemi AB är ett globalt kemiföretag med huvudkontor i Malmö. Bonas huvudprodukter är olika typer av lacker för trägolv. Genom skapandet av främst vattenburna lacker har företaget kunnat expandera och bli marknadsledande med försäljning i 50 länder. LÄS MER