Sökning: "lagfart"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet lagfart.

 1. 1. Finansiering av ägarlägenheter : en studie om bankens syn på byggnadskreditiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Amanda Lundqvist; Kiana Hosseini Madani; [2021]
  Nyckelord :Condominimums; Cooperative ownership; Financing; Common land; Ägarlägenhet; Bostadsrätt; Finansiering; Samfällighet;

  Sammanfattning : År 2009 infördes en ny lagstiftning som möjliggjorde den nya upplåtelseformen ägarlägenheter i Sverige. Sedan dess kan man konstatera att det inte har byggts i den utsträckning som lagstiftaren till en början bedömt. LÄS MER

 2. 2. Godtrosförvärv : En rättsvetenskaplig utredning rörande förutsättningarna för godtrosförvärv av fastigheter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Elaine Lundberg; [2021]
  Nyckelord :fastighetsrätt; godtrosförvärv; fastighet; fast egendom; hävd; lagfart; fastighetstillbehör;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att genom lagstiftning, förarbeten, praxis och juridisk doktrin utreda förutsättningarna för godtrosförvärv av fastigheter enligt jordabalkens bestämmelser. För att skapa förståelse för de centrala delarna av utredningen har uppsatsen även behandlat betydelsen av fast egendom och fastigheter, samt hur äganderätten övergår till annan part och vad lagfart är. LÄS MER

 3. 3. Den framtida förmedlingsprocessen vid användning av ny teknologi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Celicia Andersson; Love Fält; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Teknologins snabba utveckling har gett oss många bra funktioner som gör vardagen liteenklare. Identifiering kan numera ske över internet och underskrifter kan vara elektroniska. Vid köp av fastighet behöver däremot underskriften ske med “penna på papper”. LÄS MER

 4. 4. Fastighetens värde överstiger inte köpeskillingen - En kartläggning av värdeintyg vid lagfartsansökan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Frans Sörensen; Sigrid Skarsgård; [2019]
  Nyckelord :Värdeintyg; stämpelskatt; fastighetstaxering; lagfart; inskrivningsmyndighet; sakkunnig; värdetidpunkt; marknadsvärde; taxeringsvärde Value certificate; stamp duty; property tax assessment; title deed; registration authority; expert; appraisal date; market value; tax assessment value; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid beviljande av lagfart efter fastighetsköp beräknas stämpelskatt på det högsta beloppet av köpeskilling och taxeringsvärde från föregående år. Om aktuellt taxeringsvärde saknas ska jämförelsen istället, enligt 9 § i lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, ske med ett intygat värde. LÄS MER

 5. 5. Vilande lagfart vid köp av del av fastighet : Avskaffande av expeditionsavgiften

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Linda Svedman; Josefina Svens; [2019]
  Nyckelord :Registration of ownership; purchase of part of a property; expedition fee.; Vilande lagfart; lagfart; köp av del av fastighet; expeditionsavgift.;

  Sammanfattning : Ansökan om lagfart som blir vilandeförklarad vid köp av del av fastighet kan användas för att säkra ägandet. En expeditionsavgift à 825 kronor skall erläggas av köparen när vilandebeslutet tas. Ytterligare en expeditionsavgift à 825 kronor skall erläggas av köparen när den vilande lagfarten blir en beviljad lagfart eller avslagen. LÄS MER