Sökning: "lagkommentarer"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet lagkommentarer.

 1. 1. Marknadsmanipulation : Genom samtidens mest använda medel – sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alice Björck; [2022]
  Nyckelord :affärsjuridik; marknadsmissbruk; marknadsmanipulation; Juridik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Marknadsmanipulation genom spridning av information har funnits som brottsbestämmelse i 2 kap. 4 § MmL sedan 2016 och föranleder straffrättslig påföljd för uppsåtliga brott av normalgraden eller grovt brott. LÄS MER

 2. 2. Jordbruksarrende

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Raattamaa; [2020]
  Nyckelord :Arrende; Jordbruksarrende; Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : I arbetet har bestämmelserna om jordbruksarrende analyserats i syfte att fastställa jordbrukarens alternativ av arrende och när och varför arrendeformen används. Svar på de ställda frågorna har erhållits genom studier av doktrin, lagstiftning, lagkommentarer och praxis. LÄS MER

 3. 3. Prevention & inhägnade bon - Sluten ungdomsvård i juridiken och praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Rignell; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Rättssociologi; Sluten ungdomsvård; Ungdomsbrottslighet; Unga lagöverträdare; LSU; Allmänprevention; Individualprevention; Samhällsskydd; SiS; Återfall; Avvikelser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För drygt 20 år sedan infördes ungdomspåföljden sluten ungdomsvård som ett alternativ till fängelse för personer i åldern 15–17 år. Syftet med denna uppsats är att förstå de bakomliggande motiven till införandet av påföljden samt undersöka hur uppfyllandet av dessa motiv ser ut vid påföljdens verkställighet. LÄS MER

 4. 4. Ekonomibyggnader för hästverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Charlotte Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Bygglov; ekonomibyggnad; hästverksamhet; ridhus; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Planning and Building Act (2010:900), Chapter 9, Paragraph 3, regulates the types of buildings that may be built in rural areas without building permits for agriculture, forestry and other similar businesses. This legislation has been studied to find out whether it applies to buildings for equestrian purposes. LÄS MER

 5. 5. Kapitalbristreglerna i aktiebolagslagen efter avskaffandet av revisionsplikten : ett försämrat borgenärsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Oliver Borg; Andreas Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Creditor protection; audit obligation; involuntary liquidation; The Swedish Companies Act; auditing; capital shortage; stakeholders; Borgenärsskydd; revisionsplikt; likvidationsplikt; aktiebolagslagen; revision; kapitalbrist; intressenter;

  Sammanfattning : En grundläggande princip för ett aktiebolag är att aktieägarna inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. I syfte att skydda bolagsborgenärerna så finns det i aktiebolagslagen ett flertal kapitalskyddsregler. I 25 kap. ABL finns de så kallade kapitalbristreglerna. LÄS MER