Sökning: "lagkrav på hållbarhetsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden lagkrav på hållbarhetsredovisning.

 1. 1. Hållbarhetsrapporter och aktievärde : Värderas frivilliga och lagstadgade hållbarhetsrapporter lika?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rasmus Clausson; Linus Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Sustainability report; Environmental report; CSR report; Swedish stock market; Market value; Stock value; Principal-agent theory; Stakeholder theory; Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning; CSR rapport; svenska aktiemarknaden; marknadsvärde; aktievärde; intressentteorin; principal-agentteorin;

  Sammanfattning : En hållbar värld blir mer och mer viktigt för världens befolkning. Det märks inte minst genom ett EU-direktiv från 2014. Direktivet innebär att en del företag i medlemsländerna blir tvingade, genom egna lagar, att upprätta hållbarhetsredovisningar. I Sverige infördes lagen under 2016 och gäller för räkenskapsår som inleds 2017. LÄS MER

 2. 2. Kommunal hållbarhetsrapportering : ett väsentlighets- och intressentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Mirjana Juric Ahmetovic; Emma Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapporteringsprocess; väsentlighet; intressentengagemang; kommun; hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Människor har ägnat sig åt tanken på hållbarhet sedan lång tid tillbaka. Hållbarhet har tre dimensioner, nämligen den ekonomiska dimensionen, den sociala dimensionen samt den miljömässiga dimensionen som måste balansera för att vi ska ha ett bra liv samt att säkerställa framtida generationers välmående. LÄS MER

 3. 3. Allmännyttans hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sara Boström; [2020]
  Nyckelord :Sveriges allmännytta; Kommunala bostadsbolag; Ekologisk hållbarhet; Hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit en allt viktigare aspekt att beakta inom näringslivet, där fastighetsbranschen påverkar omvärlden genom sina betydande avtryck inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Den svenska allmännyttan ska genomsyras av de tre hållbarhetsdimensionerna och förutsätts integrera det i daglig som långsiktig verksamhet, där förvaltning ska ske utefter bästa möjliga förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Hur social är energibranschen? En branschstudie av svenska energibolag och dess sociala hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Bergström; Rebecka Olin; Andrea Sabogal; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; sociala aspekter; energibranschen; CONI-metoden; årsredovisningslagen Sustainability reporting; social aspects; energy sector; CONI-method; Swedish accounts legislation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om 2017 års lagkrav gällande upprättandet av hållbarhetsredovisning haft en påverkan på svenska energibolag. Detta med mer specifik utgångspunkt i de sociala aspekterna och huruvida lagkravet påverkat framställningen av dessa. LÄS MER

 5. 5. Ansvarens uttryck i VD-ordet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elin Lejhage; Nora Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Sustainability report; CEO’s letter; financial responsibility; social responsibility; ecological responsibility; compassion; duty; danger; legitimacy theory; institutional theory; Hållbarhetsredovisning; VD-ordet; ekonomiskt ansvar; socialt ansvar; ekologiskt ansvar; medkänsla; plikt; fara; legitimitetsteorin; institutionella teorin;

  Sammanfattning : Idag står världen inför stora klimatförändringar där industribranschen står för cirka en tredjedel av växthusutsläppen. För att jorden ska vara bestående till kommande generationer krävs det hårt arbete kring hållbar utveckling, framförallt inom industrier. LÄS MER