Sökning: "lagkrav på hållbarhetsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden lagkrav på hållbarhetsredovisning.

 1. 1. Hur social är energibranschen? En branschstudie av svenska energibolag och dess sociala hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Bergström; Rebecka Olin; Andrea Sabogal; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; sociala aspekter; energibranschen; CONI-metoden; årsredovisningslagen Sustainability reporting; social aspects; energy sector; CONI-method; Swedish accounts legislation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om 2017 års lagkrav gällande upprättandet av hållbarhetsredovisning haft en påverkan på svenska energibolag. Detta med mer specifik utgångspunkt i de sociala aspekterna och huruvida lagkravet påverkat framställningen av dessa. LÄS MER

 2. 2. Vad händer med väsentlig information när det blir obligatoriskt att redovisa en hållbarhetsrapport? En studie av redovisning för hållbarhet i stora svenska modeföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabella Linder; [2019-01-31]
  Nyckelord :Prop. 2015 16:193; Direktiv 2014 95 EU; hållbarhetsrapport; väsentlighet; lagkrav på hållbarhetsredovisning; CONI-modellen.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sedan räkenskapsåret 2017 är det obligatoriskt för större svenskaföretag att redovisa en hållbarhetsrapport. Syftet med lagkravet var att öka öppenheten för attstärka intressenternas förtroende för redovisningen och få de hållbarhetsrapporter som företaginom Europa presenterar att nå samma höga nivå. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning i banksektorn : En undersökning av motiv till hållbarhetsredovisning och lagkravets påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Zeineb Ahmed; Maja Cecavac; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; banking sector; stakeholder theory; legitimacy theory; institutional theory; legal requirements; GRI; Hållbarhetsredovisning; banksektorn; intressentteorin; legitimitetsteorin; institutionell teori; lagkrav; GRI;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med den här undersökningen är studera vad som driver företagen inom banksektorn till att upprätta en hållbarhetsredovisning och vad en hållbarhetsredovisning kan tillföra till företaget. Vidare ska undersökningen granska om lagen om hållbarhetsredovisning i årsredovisningslagen som infördes juli 2016 har påverkat utformningen på hållbarhetsredovisningen för banksektorn. LÄS MER

 4. 4. Frivillig hållbarhetsredovisning – utifrån legitimitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Höglund; Martina Biverstedt Engström; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; lagkrav; legitimitet; hållbarhet; frivilligt;

  Sammanfattning : Ämnet hållbar utveckling har varit aktuellt de senaste decennierna, ur det har olika regelverk och krav uppkommit. Därav ett lagkrav på hållbarhetsredovisning som trädde i kraft i Sverige år 2016. Alla företag och organisationer berörs dock inte av lagkravet, men en del väljer att upprätta en hållbarhetsredovisning ändå. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning : med insyn på nio företag och tre branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniyal Askarnia; Nikolija Milosevic; Danka Mutabdzija; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; Stakeholder theory; GRI; materiality analysis; Triple Bottom Line; legal requirements; construction industry; finance industry; accounting industry; Hållbarhetsredovisning; intressentteori; GRI; väsentlighetsanalys; Triple Bottom Line; lagkravet; byggbranschen; finansbranschen; revisionsbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problemdiskussion: Eftersom att medvetenheten hos intressenter har ökat, har det konstaterats att den klassiska finansiella informationen är otillräcklig. Av samma skäl har fler och fler riktlinjer, ramar för förberedelse samt publicering av icke finansiell information tillkommit de senaste åren. LÄS MER