Sökning: "lagligt eller olagligt"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden lagligt eller olagligt.

 1. 1. Dataskyddsrätten - tvättas svart eller vit? - En studie avseende förhållandet mellan regleringar om penningtvätt och dataskyddsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Palmkvist; [2024]
  Nyckelord :Banker; den allmänna dataskyddsförordningen GDPR ; ekonomisk brottslighet; kundkännedom; penningtvätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to describe and analyze the relationship between regulations regarding money laundering and data protection law, in particular with regard to the handling of customer data that is used by banks to achieve customer knowledge. The thesis research questions include the bank's obligations regarding to money laundering regulations and the conditions that EU data protection regulations place on the bank's processing of personal data in order to achieve good customer knowledge. LÄS MER

 2. 2. Moralist eller konsument? En netnografisk narrativ studie kring hur personer med erfarenhet av att köpa sex problematiserar och rättfärdigar handlingarna på ett svenskt diskussionsforum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nina Artfors; Agnetha Andersson; [2023-11-03]
  Nyckelord :socialt arbete; köpa av sexuella tjänster; narrativ; stigmatisering; dominerande samhällsdiskurser; rättfärdigande;

  Sammanfattning : Sverige var det första landet som fattade beslut om att det skulle vara olagligt att köpa sex men lagligt att sälja sex. Syftet var att minimera sårbarheten för de sårbara prostituerade, samt förebygga de negativa konsekvenserna som sexhandeln bidrar till genom att kunna ge köpare straffrättsliga påföljder. LÄS MER

 3. 3. Justifying or Excusing Humanitarian Intervention? - An Examination of Whether the Law of State Responsibility Can Accommodate the Domestic Justification-Excuse Distinction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabella Krvavac; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; public international law; analogi; analogy; rättfärdigande omständigheter; justifications; ursäktande omständigheter; excuses; humanitär intervention; humanitarian intervention; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In defense of humanitarian intervention, it has been claimed to be ‘illegal but justified’ and ‘illegal but excused’. One way of understanding such claims is that humanitarian intervention is illegal since existing primary rules of international law prohibit such intervention. LÄS MER

 4. 4. Den digitala erans konsttjuvar? En upphovsrättslig undersökning av vad som utgör intrång i upphovsmannens ensamrätt, i ljuset av NFT:ernas framfart

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannah Horndahl Vilör; [2022]
  Nyckelord :civilrätt; private law; immaterialrätt; intellectual property; civilprocessrätt; civil procedure law; upphovsrätt; copyright; copyright law; NFT; Non-fungible tokens; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Non fungible tokens (NFTs) are a growing technological phenomenon that possibly could be the future market for art, music, photographs and other works of art in all shapes and forms – selling for values equivalent to the price tags of physical art. The market is geographically flexible, with a world spread clientele and infinite possibilities. LÄS MER

 5. 5. Att ha rätt och att få rätt - En rekonstruktion av rättsinstitutet pactum turpe

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Engholm; [2021]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; pactum turpe; osedlig; otillbörlighet; moral; avvisning; ogiltighet; private law; contracting law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the legal institute pactum turpe and the legal effects that may follow. The purpose is fulfilled by examining case law, doctrine, and a practical application of the legal institute. At the end of the thesis there is a discussion regarding problems that can occur when applying an unregulated legal institute. LÄS MER