Sökning: "lagman"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet lagman.

 1. 1. The Estonian Swedish diphthongs /ai au oi ui/: Acoustic characteristics and cross-dialectal variation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Otto Ewald; [2016]
  Nyckelord :Estonian Swedish; diphthongs; cross-dialectal variation; acoustic analysis; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study investigates the acoustic characteristics and cross-dialectal variation of the diphthongs /ai au oi ui/ in the Nuckö, Ormsö, and Rickul varieties of Estonian Swedish, which have previously only been described impressionistically (Lagman, 1979; Danell, 1905-34). Eight acoustic measures, reflecting the F1 and F2 frequency values at the first (InF1 and InF2) and second (FinF1 and FinF2) vowel targets, total diphthong duration, amount of spectral change (TL), and spectral rate of change (TLroc and VSLroc), were employed to analyze differences between diphthong categories within each dialect as well as differences in the realization of each diphthong category across dialects. LÄS MER

 2. 2. Den störda definitionen - En studie av förutsebarheten kring termen allvarlig psykisk störning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Gustafsson Johansson; [2015]
  Nyckelord :Criminal law; Allvarlig psykisk störning; Straffrätt; Rättspsykiatri; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper discusses the predictability regarding the term severe mental disorder (allvarlig psykisk störning), both its definition and how its applied in the most serious violent crimes. To research the term through a broad perspective, a wide range of information has been reviewed and analysed. LÄS MER

 3. 3. Uppdrag inkludering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Annica Lagman; Lilibeth Svedberg; [2007]
  Nyckelord :inkludering; integrering; särskolan; en skola för alla; skolans styrning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa inkluderingsfrågor ur skolledarens perspektiv. Vi har studerat hur två kommuner genomför det förändringsarbete som krävs för att skapa en inkluderande skola. Vår studie bygger på en kvalitativ undersökning med intervjuer. LÄS MER