Sökning: "lagreligion"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lagreligion.

  1. 1. Ha-Torah - den största gåvan eller den tyngsta bördan? Judisk och kristen tolkningstradition

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kyrko- och missionsstudier

    Författare :Jacqueline Daneberg; [2016]
    Nyckelord :Jewish theology; Christian theology; Judaism; Covenantal Nomism; The Mount of Sinai; Nomos; Ha-Torah; Torah; Leo Baeck; Paulus; Paulinsk teologi; antijudiskhet; antisemitism; Pentateuken; uppenbarelse; den dubbla uppenbarelsen; lag; evangelium; halakha; aggada; judisk teologi; Kristen teologi; lagreligion; dekalogen; torah lismah; Exodus; förbundet; tolkning; tradition; förbundsnomism; Shavuot; Pingst; det utvalda folket; sefirat ha-omer; zeman matan Toratenu; Påsk; Svenska kyrkan; ortodox judendom; Chassidism; modern-ortodox judendom; ultra-ortodox judendom; konservativ judendom; reformjudendom; rekonstruktionistisk judendom; mitzvot; telos; antijudiska motiv; syndabock; antites; ersättningsteologi; Martin Luther; Hugo Odeberg; Krister Stendahl; gudsmordet; judisk-kristen dialog; Paul Van Buren; Jesper Svartvik; panim el-panim.; Philosophy and Religion;

    Sammanfattning : The Jewish concept of Torah (Ha-Torah) is often described as “the Greatest Gift,” especially among Jews themselves. Within the Christian tradition, especially the Lutheran, the Torah seems to reflect rather the opposite – a heavy burden. This essay addresses the relevant issues concerning the Concept of Torah. LÄS MER