Sökning: "lagring aska"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden lagring aska.

 1. 1. Gårdsbaserad uppgradering av biogas med askfilter

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Ulf Hävermark; [2017]
  Nyckelord :småskalig; fordonsgas; demonstrationsförsök; fixering; koldioxid; svavelväte;

  Sammanfattning : Most of the biogas produced in small scale biogas plants in Sweden today is used for combined heat and power production. With the price of electricity being relatively low, the small biogas plants are hardly profitable. LÄS MER

 2. 2. Vanadium for flow batteries : a design study

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Christoffer Söderkvist; [2013]
  Nyckelord :Vanadium Redox Flow Battery VRFB ; Vanadium extraction; Investment economics; Mineral processing; Ash handling; Sustainable energy system;

  Sammanfattning : As society strives to transition for sustainable energy generation is it a major challenge to optimize and develop the renewable energy generation that currently exists, both in terms of individual components and their interactions in the entire energy system. The generation from renewable sources is often irregular and not always when the demand arises. LÄS MER

 3. 3. Ättider i olika system att tillföra hästar grovfoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Michaela Lindbäck; [2011]
  Nyckelord :Ättid; Ättider; häst; grovfoder; sortering;

  Sammanfattning : Dagens domesticerade hästar erbjuds ofta en energirik foderstat, som till stor del består av kraftfoder. Trots att hästens näringsbehov är täckt, uppfylls inte den naturliga ättiden eftersom kraftfoder konsumeras fort. Även om hästen endast utfodras med grovfoder, som den naturligt är gjort för att äta, kan den drabbas av övervikt. LÄS MER

 4. 4. The copper sulphide mineralization of the Zinkgruvan Deposit, Bergslagen, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Karolina Bjärnborg; [2009]
  Nyckelord :Zinkgruvan; copper sulphide mineralization; chalcopyrite; cubanite; kopparsulfidmineralisering; kopparkis; kubanit; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : At Zinkgruvan, Sweden, zinc, lead and silver are mined from a stratiform ore body. It is considered syngenetic and situated in metavolcanic and metasedimentary rocks. A fault, the Knalla fault, separates the Zinkgruvan deposit into two parts. LÄS MER