Sökning: "lagsport påverkan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden lagsport påverkan.

 1. 1. Ungdomshem och lagsport

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Michaela Sarajodin; [2018]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka påverkan på ungdomars identitetsskapande genom lagsport, och i vilken utsträckning lagsportens positiva påverkan på ungdomen används och kan komma att användas i behandlingen på ungdomshem så som SiS- hem idag. Frågeställningen som jag utgår ifrån är följande: - Skulle en behandling som bygger på lagsport vara ett sätt att minska återfall för ungdomar som har en LVU-placering pga. LÄS MER

 2. 2. Attityds, norms och kontrolls samband med intention till träning. En jämförelse mellan fyra träningsformer.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johan Gretland; Tommy Borg; [2014]
  Nyckelord :Theory of planned behaviour; Expectancy value; motivation; yoga; team sports; strength training; cardio; attitudes; norms; control; exercise; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Recent research on physical activity and exercise reveals a clear picture of its positive effects on both body and mind. Despite this, a large part of the population is stuck in a sedentary lifestyle. This study has examined factors behind one’s motivation to exercise. LÄS MER

 3. 3. Positiv feedbacks påverkan på lagsport : Passningsspel i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Victor Hanna; [2011]
  Nyckelord :Positiv Feedback; Passningsspel;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningSyftet med studien är att undersöka hur positiv feedback påverkar passningsspel inom fotboll.Frågeställningar: -          Ökar antalet passningar i en matchsituation om spelarna får positiv feedback i samband med passningar?-          Ökar antalet mål i samband med en ökning av passningar? MetodStudien kommer vara av en kvantitativ ansats. LÄS MER