Sökning: "lagval"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet lagval.

 1. 1. Säkerhetsrätter på vift – De svenska lagvalsreglerna i en unionsrättslig kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Larsson; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; förmögenhetsrätt; internationell privaträtt; sakrätt; Lex Rei Sitae; lagval; Fri rörlighet för varor; säkerhetsrätter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis addresses choice of law in the area of property law, specifically security rights in movables, in the Swedish legal system. The conformity to EU-law and the impact of EU-law on the Swedish regulations are discussed. This is done by using Swedish legal dogmatic method combined with EU legal methods to present and analyse the regulations. LÄS MER

 2. 2. Skadestånd i gränsöverskridande brottmål : Internationellt privat- och processrättsliga frågor om domsrätt och lagval

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Armin Khajehdehi; [2020]
  Nyckelord :rome ii regulation; brussels ibis; criminal law; cross-border; torts; damages; private international law; civil procedural law; ip-rätt; lagval; domsrätt; skadestånd; internationellt skadestånd; rom II; bryssel I a; behörighet; internationell brottslighet; gränsöverskridande brottslighet; ex officio; internationell privaträtt;

  Sammanfattning : Skadestånd i gränsöverskridande brottmål är ett ämne som berör frågor om såväl domstols internationella behörighet som frågor om lagval. I uppsatsen har särskilt frågor om behörighet och lagval diskuterats för det fall det enskilda anspråket avskiljs från brottmålet. LÄS MER

 3. 3. Tillämplig lag för internationella aktieägaravtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :aktieägaravtal; tillämplig lag; internationell privaträtt; internationella aktieägaravtal; aktiebolagsrätt; associationsrätt; Rom I-förordningen; lagval;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arvskonflikter mellan Sverige och Schweiz : Med särskilt beaktande av domsrätt, lagval, erkännande och verkställighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carolina Englund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dataskyddsförordningen i ett internationellt privaträttsligt perspektiv - En analys av frågan om tillämplig nationell rätt i avsaknad av en lagvalsregel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Lucius; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; internationell privaträtt; GDPR; Dataskyddsförordningen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Technological development has led to a substantial increase in the processing of personal data. Commercial players, usually for the purpose of identifying digital behaviour, collect personal information on a massive scale. LÄS MER