Sökning: "lake"

Visar resultat 1 - 5 av 862 uppsatser innehållade ordet lake.

 1. 1. The value of cardiac MRI texture analysis in patients with clinically suspected myocarditis

  Master-uppsats,

  Författare :Evin Ina Papalini; [2021-05-10]
  Nyckelord :Medical physics; Myocarditis; Cardiac magnetic resonance; Texture analysis;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this proof-of-concept study was to assess the diagnostic value of texture analysis (TA) based on conventional balanced steady-state-free precession (bSSFP), late gadolinium enhancement (LGE) and T2-weighted cardiac magnetic resonance imaging (CMRI) in patients with clinically suspected myocarditis.Method: A retrospective cohort study was performed based on 30 patients whounderwent a comprehensive CMRI due to clinically suspected myocarditisbetween 2013 and 2018 at the Sahlgrenska University Hospital: 10 patients with clinical signs and positive myocardial biomarkers (Troponin T, indicating myocardial injury) as well as positive CMRI findings according to Lake Louise Criteria (LLC; group 1), 10 patients with clinical signs and positive myocardial biomarkers but negative CMRI findings according to LLC (group 2), and 10 patients with clinical signs but both negative myocardial biomarkers as well as CMRI findings according to LLC (control group). LÄS MER

 2. 2. BJÖRNGRAVEN FRÅN KARATS En explorativ studie av arkeologiskt benmaterial och dess betydelse i den samiska religionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Matilda Sundström; [2021-03-11]
  Nyckelord :Bear grave; FTIR; Archeological Bone; PVAc; Sámi religion;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering,2020, 180hpGrundnivå2020:30.... LÄS MER

 3. 3. Spridningsbegränsningar för sik (Coregonus lavaretus) : En GIS-baserad studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Aron Dynesius; [2021]
  Nyckelord :European whitefish; dispersal limitations; GIS; Slope.; Sik; spridningshinder; spridningsbegränsningar; lutning; geografiska informationssytem; Coregonus lavaretus;

  Sammanfattning : An important question in determining species composition in a lake is what species has had the chance to reach the lake in the first place. The aim of this study was to examine natural stream connectivity limitations for whitefish (Coregonus lavaretus) between lakes, and to contribute to the development and evaluation of GIS-based methods to answer this question. LÄS MER

 4. 4. Massbalans av salt, kväve och fosfor i Dynestadsjön : En pilotstudie innefattande flödesmätningar och modellering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Isak Spett; [2021]
  Nyckelord :Brackish water; fish death; eutrophication; environmental impact; the Baltic Sea; agriculture; SonTek-IQ Plus; MATLAB; Simulink; Bräckt vatten; fiskdöd; övergödning; miljöpåverkan; Östersjön; lantbruk; SonTek-IQ Plus; MATLAB; Simulink;

  Sammanfattning : Dynestadsjön in Gamleby, Västervik municipality, has a history of collapses due to lack ofoxygen and high levels of salt, nitrogen and phosphorus. The high levels of nutrients havegiven rise to deteriorating living conditions for aquatic organisms. LÄS MER

 5. 5. Cradle-to-Gate LCA of Water Treatment Alternatives : A case study performed for Norrvatten’s future waterwork expansion

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siddharth Selvarajan; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Water purification method; Potable water production; Microbiological barrier; Activated carbon; Sludge separation; Livscykelbedömning; Vattenreningsmetod; Produktion av dricksvatten; Mikrobiologisk barriär; Aktivt kol; Slamavskiljnin;

  Sammanfattning : Norrvatten is a municipal association which owns a water treatment plant capable of supplying good quality drinking water to the consumers in the associated neighbouring municipalities. After preliminary investigations for the future year of 2050, there were estimates which suggest a potential water quality degradation in the lake which supplies the raw water for treatment due to uncertain future climatic conditions and other forms of pollutions from the surrounding. LÄS MER