Sökning: "land art"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden land art.

 1. 1. Vik för vik – Mot en friskare Östersjökust med fokus på Strandstuviken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Isak Nyborg; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication is a serious problem that is affecting the Baltic Sea and its streams connecting to it. It brings a negative impact on the biodiversity, the streams recreational value, sport fishing and also the overall ground water quality. LÄS MER

 2. 2. Snow insulation effects across the Arctic : evaluating a revised snow module in LPJ-GUESS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Alexandra Pongrácz; [2019]
  Nyckelord :active layer depth; Arctic; LPJ-GUESS; snow; soil temperature; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The effect of future changes in temperature and precipitation patterns on arctic ecosystem functioning is often assessed using state-of-the-art ecosystem models. Many models however lack detailed representation of wintertime processes, as pointed out by recent studies (Wang et al. 2016, Slater and Lawrence 2013). LÄS MER

 3. 3. Fördelningsprinciper gällande utbyggnadskostnader för allmän platsmark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Louise Wind; Christian Olsson; [2019]
  Nyckelord :exploateringsavtal; allmän plats; plan- och bygglagen; land development agreement; public space; planning and building act; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to represent various distribution principles that occur when a municipality divide costs for expansion of public space between developers who act in the same detailed development plan. We will look at different principles to divide costs, compare projects, investigate geographical differences, compare the cost that is debited and discuss transparency in the land development agreements. LÄS MER

 4. 4. Groddjursinventering i NV Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Mia Kiander; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Många groddjur har minskande populationstrender både lokalt och globalt. Inventeringar av groddjur är en viktig del av arbetet för att få mer information om deras utbredning för att kunna skydda groddjuren och deras miljöer. LÄS MER

 5. 5. Miljösystemanalys av amerikansk vapenfluga (Hermetia illucens) som fiskfoder : En studie av ett insektsbaserat fiskfoder i ett akvaponiskt system

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Hanna Hammarsten; [2019]
  Nyckelord :Fish feed; black soldier fly; fly larvae; fish farm; aquaculture; aquaponics; Fiskfoder; amerikansk vapenfluga; fluglarv; fiskodling; vattenbruk; akvaponi;

  Sammanfattning : Förenta nationerna förutser en global befolkningsökning med 2 miljarder människor till 2050, vilket motsvara en total befolkningsmängd på nära 10 miljarder människor. Dessutom förväntas ökningen ske oproportionerligt över jorden och koncentreras i delar av världen där livsmedelssäkerheten är låg och produktionen otillräcklig. LÄS MER