Sökning: "landmakt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet landmakt.

 1. 1. 'The future is not digital: it's human.' : Hvorfor moderne teknologisk krigføring påvirker anvendelsen av oppdragstaktikk negativt

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Eskild Walnum; [2018]
  Nyckelord :oppdragstaktikk; revolutioninmilitaryaffairs; nettverksbasertforsvar; effektbaserteoperasjoner; landmakt; denandre Libanonkrigen; OperationIraqiFreedom;

  Sammanfattning : Mission command is the preferred command philosophy of many nations’ armies, in order to handle the battlefield chaos and uncertainty. At the same time, some research claims that modern technological warfare is the better tool for handling chaos and turning it into certainty. LÄS MER

 2. 2. Konvensjonell krigføring i det 21. århundre – fortsatt relevant?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :John Arvid Svindland; [2010]
  Nyckelord :Conventional warfare; land warfare; combined arms; Russia; Georgia; realism; future development of Norwegian land forces; Konvensjonell krigføring; landkrig; kombinerte effekter; Russland; Georgia; realisme; fremtidig utvikling av Norges landmakt;

  Sammanfattning : Konvensjonell krigføring er ikke avleggs. Erfaringer fra fem-dagers krigen i Georgia i august 2008 viser at dette fortsatt er mulig og derfor høyst reelt. LÄS MER