Sökning: "lands"

Visar resultat 11 - 15 av 577 uppsatser innehållade ordet lands.

 1. 11. Hållbarhetsredovisning av aktuella samhällsfenomen - En analys av #MeToo-rörelsens avtryck i svenska och brittiska hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Tillbrandt; Frida Larsson; Johan Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsfenomen; redovisningspraktik; nationell kultur; CSR; metoo-rörelsen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: Fundamentally the purpose is to study if the metoo-movement has affected sustainability accounting in Sweden and in the UK. Using national culture and institutional theories, the more general purpose of examining the relationship between social phenomenon and accounting is carried out. Methodology: The approach consists of three stages. LÄS MER

 2. 12. Cashless society: Is there a relationship between innovation and cash circulation in economy?

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emma Glennow; Alexandra Granström; [2019]
  Nyckelord :Cashless society; cashless; innovation; cash circulation; currency in circulation; Global Innovation Index; money; digital payments; research and development;

  Sammanfattning : Around the globe, countries move away from banknotes and coins in the favor of digitized payments. A number of findings from academic research conclude various benefits associated with decreased cash usage, such as enhanced economic development, less costs for governments and banks, financial transparency as well as lower economic-related crime rates. LÄS MER

 3. 13. Measuring Environmentalism - A critique of the EPI and why Gender Equality matters for environmental policy.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Michael Randall; [2019]
  Nyckelord :Gender Equality; EPI; State environmentalism; correlations; FDI; CIEP; mixed methods social research; co2 emissions; capitalism; ecofeminism; growth; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna avhandling har jag kritiserat EPI (Environmental Performance Index) och det sätt ett lands hållbarhetspolicy tenderar att mätas. Jag har granskat tidigare bortsedda aspekter av nationernas miljöpolicy och försökt föra dem fram i hopp om att dessa kommer att användas för framtida miljömätningar. LÄS MER

 4. 14. Thinning strategies of birch in Latvia, with application in a newly established field experiment

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Dagnija Saicane; [2019]
  Nyckelord :silver birch; abandoned agriculture land; thinning; pruning; design;

  Sammanfattning : Birch (Betula pendula Roth) is an early successional species which, if grown in suitable soils with wise management, can have high and valuable production. Large-dimension birch-wood is used for saw logs and plywood production, but smaller ones for pulpwood and energy wood. LÄS MER

 5. 15. Global organisationskultur - är det möjligt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Demmelmaier; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :organisationskultur; företagskultur; globalisering; internationalisering;

  Sammanfattning : En väl fungerande organisationskultur som medarbetarna trivs i och arbetet effektiviseras blir allt viktigare för dagens företag. Fler och fler företag verkar globalt och vill därför skapa en gemensam företagskultur världen över. LÄS MER