Sökning: "lands"

Visar resultat 16 - 20 av 577 uppsatser innehållade ordet lands.

 1. 16. Development of a GIS methodology to evaluate informal urban green areas for inclusion in a community governance program

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Katalin Bunyevácz; [2019]
  Nyckelord :geography; GIS; informal urban green spaces; community governance; multi- criteria analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Informal green spaces are “small green areas” which are some square meter plots along streets or in junctions, in front of public or private buildings. Informal urban green space become or remain in neglected condition due to the lack of capacity of the municipality to maintain them. LÄS MER

 2. 17. House price modelling of Denmark’s municipalities using vector autoregression and gradient descent

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Love Gillberg; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this thesis, a house price evolution equation of Denmark's municipalities is proposed and solved using both an iterative optimization algorithm, and a closed form solution using Vector Autoregression. The quality of the solutions is investigated, analyzed and compared. LÄS MER

 3. 18. Make EU Lagom Again: En kvalitativ studie över populism som ett kommunikativt fenomen i en svensk valrörelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ludwig Svensson; Mickey Magnusson; [2019]
  Nyckelord :populism; political communication; mediatization; Kristdemokraterna; EU; the people; populist communication; anti-establishment; heartlands; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a qualitative study on the strategic communication that Kristdemokraterna use in their campaign for the European parliament 2019, Make EU Lagom Again from a perspective on populism as a political communication style. This in order to expand the knowledge on how populism as a communicative phenomenon can be understood in the context of Swedish politics. LÄS MER

 4. 19. Modelling growth of Norway spruce on former agricultural lands in Latvia

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Andis Zvirgzdiņš; [2019]
  Nyckelord :Norway spruce plantations; young stands; height development; generalized algebraic difference approach; growth simulations;

  Sammanfattning : Adequate growth forecasts are essential for forest management planning. In order to make such forecasts, accurate growth models are required. Due to the rapid growth of Norway spruce (L.) Karst. LÄS MER

 5. 20. En företagsinkubators koppling till självledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Elin Magnusson; Jonas Stigsson; [2019]
  Nyckelord :Självledarskap; företagsinkubator; stimulera;

  Sammanfattning : Problembakgrund: I Sverige är entreprenörsandan stark och genom politiska beslut främjas denna anda ytterligare. Entreprenörskap kan driva ett lands ekonomi framåt vilket gör att den har fått en större plats i det nationalekonomiska rummet. Entreprenörer befinner sig idag i en svår position då de själva ska hålla företaget levande. LÄS MER