Sökning: "lands"

Visar resultat 21 - 25 av 574 uppsatser innehållade ordet lands.

 1. 21. Exploring the Prerequisites to Increase Real Estate Market Transparency in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emil Danmo; Fredrik Kihlström; [2019]
  Nyckelord :GRETI; Real Estate Market Transparency; Sweden; Data Platforms; Market Efficiency; International Real Estate Markets; Real Estate Investments; Real Estate Performance Measurement; GRETI; fastighetsmarknadstransparens; dataplattformar; marknadseffektivitet; internationella fastighetsmarknader; fastighetsinvesteringar; fastighetsavkastningsmätning;

  Sammanfattning : In the 2018 edition of the JLL Global Real Estate Transparency Index (GRETI), Sweden was ranked the 10th most transparent real estate market in the world, categorized as ‘Highly Transparent’. For the most part, Sweden has held a similar position since the measurements started in 1999. LÄS MER

 2. 22. Effects of land use on wetland carbon storage and ecosystem services in the tropics : A first estimation investing rural wetlands in central and eastern Uganda

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Astrid Hedman; [2019]
  Nyckelord :tropical ecosystems; wetlands; carbon stocks; ecosystem services; climate change;

  Sammanfattning : Wetlands provide important ecosystem services (ES) by storing large amounts of organic carbon (OC) and being of high biological, cultural, and economical value. Uganda is covered by vast wetland areas but has with a booming population rapidly been decreasing due to pressure on lands. LÄS MER

 3. 23. Helsingforsavtalet i de nordiska läroplanerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Filip Pedersen; [2019]
  Nyckelord :Grannspråk; grannspråksundervisning; Helsingforsavtalet; rekontextualisering; legitimering; danska; norska; svenska;

  Sammanfattning : Redan på 1960-talet skrev de nordiska länderna under Helsingforsavtalet för att fördjupa samarbetet mellan länderna på en rad olika områden. En del av detta avtal rör just grannspråksundervisning och länderna har kommit överens om att både grannländernas språk och samhällsförhållanden ska ingå i ländernas undervisning. LÄS MER

 4. 24. Restaurering av betesmark och slåtterängar : en redogörelse och granskning av behov, ändamål, tillvägagångssätt och effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lovisa Pettersson; [2019]
  Nyckelord :restaurering; betesmark; äng; miljöersättning; slåtteräng; jordbruksstöd; naturbetesmark;

  Sammanfattning : Naturbetesmarker och slåtterängar är en produkt av människans hävd. Till följd av detta förändras gräsmarker när människans levnadsmönster förändras. LÄS MER

 5. 25. Arbetsgrupp eller grupparbete? : en studie i vad nätverk från studietiden betyder i arbetslivet för landsbygdsutvecklare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tora Lundin; [2019]
  Nyckelord :landsbygdsutvecklare; agronom; nätverk;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker ifall nätverk som studenter vid universitetsutbild-ningen Agronom – landsbygdsutveckling skaffar sig under studietiden har nå-gon betydelse för dem i arbetslivet. Metoden som används är semistrukture-rade kvalitativa intervjuer. LÄS MER