Sökning: "lands"

Visar resultat 21 - 25 av 526 uppsatser innehållade ordet lands.

 1. 21. IKT i skolans matematikundervisning : En litteraturstudie om effekterna på elevers prestationer i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Martin Engfors; [2018]
  Nyckelord :ICT; IKT;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilken effekt användningen av IKT under matematiklektioner har på elevers prestationer i skolans alla åldrar. Arbetet sammanställer flera vetenskapliga artiklar och litteraturstudier för att försöka besvara frågeställningen. LÄS MER

 2. 22. Artrikedom i stadsnära hästhagar i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Josefine Hareland Tjernström; Veronica Edhlund; [2018]
  Nyckelord :biologisk mångfald; succession; urbanisering; artinventering; provrutor;

  Sammanfattning : Pastures are important due to their high biodiversity. A constant change has taken place in pastures in Sweden where fewer pasture lands are being grazed and more are abandoned. Many cattle farms are converted to horse farms in suburban and urban areas. LÄS MER

 3. 23. Modellering av ett flerbostadshus med solcellsanläggning och energilagring i Sverige : Egenkonsumtionsgrad, klimat och ekonomi

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Magda Jansson; [2018]
  Nyckelord :Litium-jonbatteri; Vätgaslagring; Självförsörjningsgrad;

  Sammanfattning : Klimatförändringar på jorden sker i snabbare takt än för den naturliga variationen och det står klart att antropogena utsläpp påverkar och kommer fortsätta påverka jordens klimat under lång tid framöver. För att minimiera klimatpåverkan som härrör från mänsklig aktivitet måste mängden utsläpp av växthusgaser minska, vilket främst görs genom att minska förbränningen av fossila bränslen. LÄS MER

 4. 24. Antropogena hot mot bergsgorillan (Gorilla beringei beringei) i östra Afrika och bevarandearbetet i området

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emelie Lejon Flodin; [2018]
  Nyckelord :bergsgorilla; antropogena hot; bevarandearbete;

  Sammanfattning : Den kritiskt utrotningshotade bergsgorillan (Gorilla beringei beringei) förekommer endast i två isolerade populationer i fyra nationalparker i Rwanda, Uganda och Demokratiska republiken Kongo. Antalet uppskattas idag vara 880 individer. LÄS MER

 5. 25. Gestaltning av upplevd trygghet i offentliga miljöer : en undersökning av trygghetshöjande gestaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Folke; [2018]
  Nyckelord :Frodeparken; gestaltning; trygghet; upplevelse;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen handlar om det som till stor del påverkar våra rörelsemönster i vardagen, den upplevda tryggheten. Undersökningar visar att vi blir allt mer otrygga i våra städers offentliga miljöer. År 2016 var det 19 % av oss som upplevde en otrygghet när de rörde sig i det offentliga rummet kvällstid. LÄS MER