Sökning: "lands"

Visar resultat 21 - 25 av 533 uppsatser innehållade ordet lands.

 1. 21. A review of energy modelling tools

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Benjamin Leclercq; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master’s thesis is the outcome of a six-month internship at TOTAL in the Gas, Renewables, Power market analysis department. In a process to revise the long-term energy model used by the company which covers numerous countries and sectors, the objective was to develop the foundation of an energy demand model with a parallel focus to better represent the variations of power demand. LÄS MER

 2. 22. Landskapsarkitektur som dialog : att utveckla inkluderande planeringsprocesser genom fysiska interventioner

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Annie Brodin; [2018]
  Nyckelord :inkluderande planeringsprocess; fysiska interventioner; normkritik; urban pedagogik; medskapande design; platstillhörighet; publik domän;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har jag undersökt hur utvecklandet av en inkluderande planeringsprocess kan ske genom fysiska interventioner, med avstamp i det arbete som det normkritiska landskapsarkitektkollektivet DIS/ORDER genomfört inom Amiralsstaden i Malmö. Amiralsstaden är en stadsutvecklingsprocess med stora ambitioner kring att arbeta inkluderande genom att utveckla nya arbetssätt och bryta invanda mönster inom organisationen Malmö stad. LÄS MER

 3. 23. Hur påverkar vattenbrist konfliktintensitet? : Vattenbrist i Jemen och Libyen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arita Halili; Natalie Varady; [2018]
  Nyckelord :vattenbrist; konfliktintensitet; Jemen; Libyen; inomstatliga konflikter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vatten är grundläggande för mänsklig hälsa och livskvalitet, och en allvarlig vattenbrist kan ha förödande konsekvenser för stater och deras befolkning. Denna uppsats är en komparativ studie av hur vattenbrist påverkar konfliktintensitet. LÄS MER

 4. 24. IKT i skolans matematikundervisning : En litteraturstudie om effekterna på elevers prestationer i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Martin Engfors; [2018]
  Nyckelord :ICT; IKT;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilken effekt användningen av IKT under matematiklektioner har på elevers prestationer i skolans alla åldrar. Arbetet sammanställer flera vetenskapliga artiklar och litteraturstudier för att försöka besvara frågeställningen. LÄS MER

 5. 25. Artrikedom i stadsnära hästhagar i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Josefine Hareland Tjernström; Veronica Edhlund; [2018]
  Nyckelord :biologisk mångfald; succession; urbanisering; artinventering; provrutor;

  Sammanfattning : Pastures are important due to their high biodiversity. A constant change has taken place in pastures in Sweden where fewer pasture lands are being grazed and more are abandoned. Many cattle farms are converted to horse farms in suburban and urban areas. LÄS MER