Sökning: "lands"

Visar resultat 6 - 10 av 533 uppsatser innehållade ordet lands.

 1. 6. Språkets betydelse för lärandet i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sophia Klangegård; Petra Sjölin; [2019]
  Nyckelord :Diskursiv; Kodväxling; Lexikal; Matematik; Mathematics education; Mathematics learners; Modersmål; Språk;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt undersöks språkets betydelse för lärandet i matematik. Granskning av forskning påvisar olika riktningar i undervisningen kring språk i ämnet. LÄS MER

 2. 7. Feeding the 45 million : substituting soybean protein with insect protein within EU poultry and egg production

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Douglas Hunter; [2019]
  Nyckelord :insects; insect production; livestock feed; entomophagy; land use; futures research; food security; energy security; black soldier fly; mealworm; house cricket; sustainable development;

  Sammanfattning : A global population increasing both in number and in resource consumption per capita has resulted in food, livestock feed and energy crop demands that are increasingly difficult to meet on rapidly degrading soils within a diminishing available area of arable land. With further expansion of agricultural land infeasible and yield increases through further intensification insufficient to meet the scale of predicted crop demand, the use of insects as an animal feed has gained traction as a method of not only reducing competition for arable land, but also some of the detrimental environmental consequences of livestock and conventional feed production. LÄS MER

 3. 8. Samhällets strukturer: Vad Collier inte såg

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Nilsson; Hanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Collier; fattigdomsfällan; strukturer; feminism; Nigeria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Paul Colliers forskning kring fattigdom har både hyllats och kritiserats av forskningsvärlden. Hans teori om de fyra fattigdomsfällorna, som presenteras i boken The Bottom Billion (2008), anses ge förklaring till varför en grupp länder har fastnat i fattigdom. LÄS MER

 4. 9. Korruption och bistånd : En studie om korruptionsnivåns påverkan på bistånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Eckman; Oskar Ericsson; [2019]
  Nyckelord :Corruption Perceptions Index CPI ; Korruption; bistånd; Sverige; USA;

  Sammanfattning : Korruption utmålas av biståndsorgan som ett av de största hoten mot ett lands utveckling. Detär inte endast ett problem i sig självt, utan korruption genererar även andra samhällsproblem. LÄS MER

 5. 10. Political tourism? : A critical social analysis on ecotourism and the indigenous struggle in the Ecuadorian Amazons

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Miriam Bette; [2019]
  Nyckelord :Indigenous; Ecotourism; Postcolonial debate; Ecuador; Amazons; Social structures; Cultural survival; Sustainable development;

  Sammanfattning : Enabled by a Minor Field Study scholarship from SIDA, this thesis examines indigenous involvement in ecotourism in the Ecuadorian Amazons. Indigenous people are the most marginalized social group world-wide, and coincidingly often live in resource rich pristine land. LÄS MER