Sökning: "lands"

Visar resultat 6 - 10 av 527 uppsatser innehållade ordet lands.

 1. 6. Feeding the 45 million : substituting soybean protein with insect protein within EU poultry and egg production

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Douglas Hunter; [2019]
  Nyckelord :insects; insect production; livestock feed; entomophagy; land use; futures research; food security; energy security; black soldier fly; mealworm; house cricket; sustainable development;

  Sammanfattning : A global population increasing both in number and in resource consumption per capita has resulted in food, livestock feed and energy crop demands that are increasingly difficult to meet on rapidly degrading soils within a diminishing available area of arable land. With further expansion of agricultural land infeasible and yield increases through further intensification insufficient to meet the scale of predicted crop demand, the use of insects as an animal feed has gained traction as a method of not only reducing competition for arable land, but also some of the detrimental environmental consequences of livestock and conventional feed production. LÄS MER

 2. 7. Samhällets strukturer: Vad Collier inte såg

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Nilsson; Hanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Collier; fattigdomsfällan; strukturer; feminism; Nigeria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Paul Colliers forskning kring fattigdom har både hyllats och kritiserats av forskningsvärlden. Hans teori om de fyra fattigdomsfällorna, som presenteras i boken The Bottom Billion (2008), anses ge förklaring till varför en grupp länder har fastnat i fattigdom. LÄS MER

 3. 8. Korruption och bistånd : En studie om korruptionsnivåns påverkan på bistånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Eckman; Oskar Ericsson; [2019]
  Nyckelord :Corruption Perceptions Index CPI ; Korruption; bistånd; Sverige; USA;

  Sammanfattning : Korruption utmålas av biståndsorgan som ett av de största hoten mot ett lands utveckling. Detär inte endast ett problem i sig självt, utan korruption genererar även andra samhällsproblem. LÄS MER

 4. 9. På gränsen - om gränsland och gränsvarelser : En undersökande analys av natursynen i Andrea Lundgrens Glupahungern

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Josefin Leo; [2019]
  Nyckelord :Nature; Border; Ecocriticism; View on nature; Northern Sweden; Natur; Gränser; Ekokritik; Natursyn; Norrland;

  Sammanfattning : This is an ecocritical analysis of the novel Glupahungern by Andrea Lundgren. I investigate how nature is viewed by looking at two things. First, I look at two functions in the novel. I analyze the function of characters that seem to be in between the human side and the animal side. LÄS MER

 5. 10. E-handel i Europa - En analys av vilka makroekonomiska faktorer som driver e-handelns etablering i Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Julia Burman; Clara Holländer Nyström; [2018-12-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-handeln ökar kraftigt, men ökningen skiljer sig mycket från land till land. I Europa sträc-ker sig skillnaden från att 82% av befolkningen har handlat på internet ned till att endast13% av befolkningen har gjort detsamma. LÄS MER