Sökning: "landsbygden"

Visar resultat 1 - 5 av 699 uppsatser innehållade ordet landsbygden.

 1. 1. Ingen hastighet i fastighetsaffärer. En studie om kommunens roll i platsmarknadsföring och förmedling av ödehus på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Andersson; Sofie Johansson; [2020-09-04]
  Nyckelord :”Kommunala strategier”; ”Kommunens roll”; ; ”Platsmarknadsföring”; ”Platsidentitet; ”Samverkan”; ”Smarta landsbygder”; ; ”Ödehuskartläggning”;

  Sammanfattning : This study concerns issues of depopulation and growth objections in rural areas. It focuses on how the municipal role is perceived in relation to the new project of mapping and mediation of abandoned houses. LÄS MER

 2. 2. Needs and requirements for the development and application of safe and cost-efficientmedical technology in low resource settings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Linda Maria Nummisalo; [2020]
  Nyckelord :Bangladesh; Medical Devices; Health Care;

  Sammanfattning : Growing populations and especially the growing proportion of elderly in the developing countries in South Asia pose an increasingly higher pressure on the health care systems in these countries. For example, in Bangladesh, a part of the pressure is currently eased by the unofficial health care workers called village doctors but with the cost of wrong diagnoses and unnecessary medications leading to excess use of e. LÄS MER

 3. 3. Vägtransport av farligt gods - beräkningsmodell för olycksfrekvens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Pontus Olsson; [2020]
  Nyckelord :transport of dangerous goods; hazardous materials; accident frequency; accident rate; heavy goods vehicle; ADR; risk analysis; transport av farligt gods; farliga ämnen; olycksfrekvens; olyckskvot; tung lastbil; riskanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A novel calculation model for estimating the frequency of accidents involving transport of dangerous goods on road links is proposed. It has been developed through a design process using background knowledge gathered through study and analysis of literature and through interviews with people having expertise within the field. LÄS MER

 4. 4. Social innovation på landsbygden : en studie om Uppsala och Tierps kommuners strategi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Owais Syed; [2020]
  Nyckelord :social innovation; socialt företagande; socialt entreprenörskap; centralstyrning government ; interaktiv styrning governance ;

  Sammanfattning : Målet med denna uppsats i landsbygdsutveckling är att undersöka hur två kommuner i Uppsala län, Uppsala och Tierps kommuner, uppfattar och arbetar med social innovation, samt vilken roll landsbygden spelar i arbetet. Uppsatsen är baserad på kvalitativa forskningsintervjuer med sex personer i de två kommunerna och analyseras utifrån teorier om social innovation i forskningslitteraturen, samt ur ett government och governance perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Effektiv vattenanvändning i hushåll : Principer, tillvägagångssätt och verktyg för kommuner

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Maja Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige har vattenresurserna länge varit rikliga och vattenanvändningen i hushåll länge inte haft någon annan begränsning än sunt förnuft. Temporärt har vattenbrist i områden runt om i landet på senare år förordat bevattningsförbud och insatser för att begränsa uttaget från allt fattigare vattenkällor. LÄS MER