Sökning: "landsbygdsprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet landsbygdsprogrammet.

 1. 1. Bidrar sakanslag till effektiv myndighetsfinansiering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kristina Karlsson; Sabina Olsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Sakanslag; Statlig styrning; Effektivitet;

  Sammanfattning : Politiska beslut påverkar den offentliga ekonomin och studien visar att politikerna inte ger tillräckligt klara direktiv för att bedriva en effektiv ekonomistyrning. Det kan förutsättas att statsmakten sköter medelhanteringen till myndigheterna på ett effektivt sätt i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Odlingslandskapet : Miljöersättningar och det rättsliga skyddet för biologisk mångfald

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Mattsson; [2019]
  Nyckelord :biologisk mångfald; miljöersättning; odlingslandskapet; landsbygdsprogrammet; effektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka skyddet för biologisk mångfald på global nivå, inom EU och på nationell nivå. Vidare syftar framställningen till att belysa odlingslandskapets biologiska mångfald, hoten mot densamma samt miljöersättningars effektivitet som styrmedel för att hejda förlusten av biologisk mångfald. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta utanför strukturerna : en studie om de fem icke-prioriterade leaderområdena under programperioden 2014-2020

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sanna Sulander; [2019]
  Nyckelord :Lokalt ledd utveckling; Leadermetoden; icke-prioriterade Leaderområden; handlingsutrymme; strukturer; governance;

  Sammanfattning : Fem Leaderområden fick inte något startbesked under Landsbygdsprogrammet 2014–2020 och därmed ingen budget att bedriva landsbygdsutveckling med under programperioden. Examensarbetet syftar till att undersöka vad som har hänt i dessa Leaderområden fyra år in i programperioden. LÄS MER

 4. 4. Bredband som katalysator för gemenskap och kollektivt handlande : en studie om bredbandsutbyggnadens sociala påverkan på lokalsamhället

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oscar Kanzler; [2018]
  Nyckelord :Socialt kapital; tillit; kollektiv handling; lokalsamhälle; byalag; lokal gemenskap; nätverk; bredband;

  Sammanfattning : Där ett kommersiellt eller kommunalt intresse för bredbandsutbyggnad saknas måste invånarna på landsbygden organisera sig om de önskar tillgång till en fiberanslutning. Detta kräver ett samarbete och tillit mellan invånarna för att lyckas driva ett bredbandsprojekt på egen hand. LÄS MER

 5. 5. Är denna utveckling verkligen "lokalt ledd"? : en studie om flerfondslösningens möjligheter och begränsningar inom lokalt ledd utveckling

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Petra Kessler; [2017]
  Nyckelord :lokalt ledd utveckling; flerfondslösning; leadermetoden; organisation; governance;

  Sammanfattning : ”Lokalt ledd utveckling” är en åtgärd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 och principen om lokalt ledd utveckling bygger på att grupper som bildas på den lokala nivån involveras i genomförandet av europeiska struktur- och investeringsprogrammen. Lokalt ledd utveckling (som tidigare benämndes Leader) möjliggör därför landsbygdsutveckling utifrån de lokala behoven. LÄS MER