Sökning: "landscapes"

Visar resultat 1 - 5 av 466 uppsatser innehållade ordet landscapes.

 1. 1. Det marina friluftslivets framtid - En studie av det marina friluftslivet i planeringen av Västerhavet och Norra Bohuslän

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Hanna Hedin; Dorian Johansson Ludvig; [2019-08-05]
  Nyckelord :friluftsliv; rekreation; landskap; kust- och havsplanering; fysisk planering; recreational landscapes;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i Sveriges Förslag till Havsplaner samt Norra Bohusläns BlåÖversiktsplan undersöker denna kvalitativa studie det marina friluftslivets beaktandeinom vägledande planering av kust och hav. Studiens empiri grundas idokumentanalys av centrala planeringsdokument i kombination med intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Framtidens urbana planteringar. En undersökning av östra Europas stäpp som förebild för planteringar i hårdgjorda urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Petter Almgren; [2019-04-12]
  Nyckelord :Urban planting; steppe planting; urban environment; site adapted vegetation; urban vegetation; natural habitats; paved urban sites;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 3. 3. Between the Plentifulness and the Void: Historical Anthropology on The Uyghur People's Environmental Perception in Southern Xinjiang

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Huai-Tse Yang; [2019]
  Nyckelord :Historical anthropology; Human ecology; Environmental perception; Uyghur; Xinjiang; Dwelling perspective; Taskscape; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is a historical anthropology of Uyghur people’s environmental perception, exploring the Uyghur people’s dwelling experiences in the oasis-desert landscape of southern Xinjiang during the early 20th century. Through the insights derived from historical anthropology and local knowledge, this study applies field visit and documents research. LÄS MER

 4. 4. "Life is Chaos Now" : Water, Modernity and Changing Landscapes in the Mekong Delta, Vietnam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Anders Johansson; [2019]
  Nyckelord :Mekong; climate change; modernity; Vietnam; migration; markets; water; landscapes;

  Sammanfattning : This study details the effects of climate change and market fluctuations on the rural district of Cu Lao Dung located in the Mekong Delta of southern Vietnam. Using theoretical concepts on modernity, the environment and water from researchers Arjun Appadurai, Tim Ingold and Veronica Strang I study the political ecology of the Delta. LÄS MER

 5. 5. Evaluating effects of preventive actions to reduce wild boar damage in the agricultural landscape

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Matilda Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Sus scrofa; wild boar; wildlife damage; agricultural damage; crop damage; preventive actions; fencing; protective hunting; directed feeding;

  Sammanfattning : The population of wild boar (Sus scrofa) is increasing dramatically in Sweden and all over Europe and cause an extensive amount of damage in agricultural landscapes. The economic losses for farmers due to damages are leading to intense conflicts between different stakeholders, particularly hunters and farmers. LÄS MER