Sökning: "landskap representation"

Visar resultat 11 - 15 av 20 uppsatser innehållade orden landskap representation.

 1. 11. Rekonstruktionen av Monets trädgård : en diskussion kring trädgårdens bevarande, representation, autenticitet och mening

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Norstedt; [2014]
  Nyckelord :Monet; trädgård; Giverny; bevarande; representation; rekonstruktion; mening; autenticitet;

  Sammanfattning : Konstnären Claude Monets trädgård, som är belägen i byn Giverny några mil nordväst om Paris, är en trädgård som anlades under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, men som sedan rekonstruerades på 1970-talet. Trädgården, som har sitt ursprung i impressionismen, har genom sin koppling till Monet, hans konst och till en viss tid, en viss betydelse som kan skapa krav på att den rekonstruerade trädgården ska vara så lik och autentisk den ursprungliga trädgården som möjligt. LÄS MER

 2. 12. Landskapsmåleriets geografier : Representationer av det jämtländska landskapet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Isabelle Engelin; [2014]
  Nyckelord :Landskap; representation; kulturgeografi; konst; makt; identitet; landskapsmåleri; utställning; platsobservation; ikonografi; ikonologi; Jämtland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. BARA BOSTÄDER

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitekturskolan

  Författare :sophie wehtje; [2014]
  Nyckelord :Flerbostadshus Tyresö. Tankar om det konstruerade naturliga; den byggda miljön landskap; berättelsen historia; scen kuliss och bostad;

  Sammanfattning : BARA BOSTÄDERPlacerat mellan Bollmora flerbostadshus och den gamla landsvägen breder Tyresö gymnasium ut sig. Vår ingång blir att riva skolan, materialet ’kremeras’ till tegelkross och sprids i en röd löparbana längs den befintliga landsvägen, att tillåtas glömma för att senare minnas. LÄS MER

 4. 14. Upplevelse och representation av det förbipasserande landskapet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Larsson; [2013]
  Nyckelord :landskap; representation; perception; identitet; resande;

  Sammanfattning : Arbetet tar sin utgångspunkt i resan och blicken som faller på de förbipasserande landskapen, vari det undersöker landskapet som representation i samband med identitet och det cirkulära sammanhang där det fysiska landskapet faktiskt formas av vår bild av det. Frågeställningen om hur vi upplever förbipasserande landskap utforskas genom en teoribas och en självobserverande fallstudie bestående av film, bild och skrivna reflektioner från en resa i Sydeuropa från sommaren 2013. LÄS MER

 5. 15. Att konsumera och producera landskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Therese Wallgren; [2012]
  Nyckelord :landskap; landskapsarkitektur; representation; matproduktion; reklam;

  Sammanfattning : När landskap beskrivs som 'ett område sådant som det uppfattas av människor' blir tolkaren en viktig part i formulerandet av vad ett land- skap är. Landskap kan då förstås som en representation av ett område. LÄS MER