Sökning: "landskap representation"

Visar resultat 11 - 15 av 23 uppsatser innehållade orden landskap representation.

 1. 11. Är det här ditt landskap? : en studie i att analysera ett landskap utifrån brukaren

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Maria Dieckhoff; [2015]
  Nyckelord :landskapsanalys; LCA; medborgardialog; strategisk planering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker landskapsanalyser, i syfte att testa alternativa metoder in metoden landscape character assessment, LCA och bredda den bild som visas i en landskapsanalys. Uppsatsens problembild är främst baserad på Butlers (2014) forskning om LCA och representation, där det finns en skillnad mellan den teoretiska diskursen och den praktiska användningen. LÄS MER

 2. 12. Bara Bostäder

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Gabriella Jakobsson; Sophie Wehtje; [2014]
  Nyckelord :konstruerad naturlig; berättelse historia; scen kuliss; bostäder; Tyresö;

  Sammanfattning : Bara Bostäder Placerat mellan Bollmora flerbostadshus och den gamla landsvägen breder Tyresögymnasium ut sig. Vår ingång blir atr riva skolan, materialet ´kremeras´till tegelkross och sprids i en röd löparbana längs med den befintliga landsvägen, att tillåtas glömma för att senare minnas. LÄS MER

 3. 13. Rekonstruktionen av Monets trädgård : en diskussion kring trädgårdens bevarande, representation, autenticitet och mening

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Norstedt; [2014]
  Nyckelord :Monet; trädgård; Giverny; bevarande; representation; rekonstruktion; mening; autenticitet;

  Sammanfattning : Konstnären Claude Monets trädgård, som är belägen i byn Giverny några mil nordväst om Paris, är en trädgård som anlades under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, men som sedan rekonstruerades på 1970-talet. Trädgården, som har sitt ursprung i impressionismen, har genom sin koppling till Monet, hans konst och till en viss tid, en viss betydelse som kan skapa krav på att den rekonstruerade trädgården ska vara så lik och autentisk den ursprungliga trädgården som möjligt. LÄS MER

 4. 14. Landskapsmåleriets geografier : Representationer av det jämtländska landskapet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Isabelle Engelin; [2014]
  Nyckelord :Landskap; representation; kulturgeografi; konst; makt; identitet; landskapsmåleri; utställning; platsobservation; ikonografi; ikonologi; Jämtland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. BARA BOSTÄDER

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitekturskolan

  Författare :sophie wehtje; [2014]
  Nyckelord :Flerbostadshus Tyresö. Tankar om det konstruerade naturliga; den byggda miljön landskap; berättelsen historia; scen kuliss och bostad;

  Sammanfattning : BARA BOSTÄDERPlacerat mellan Bollmora flerbostadshus och den gamla landsvägen breder Tyresö gymnasium ut sig. Vår ingång blir att riva skolan, materialet ’kremeras’ till tegelkross och sprids i en röd löparbana längs den befintliga landsvägen, att tillåtas glömma för att senare minnas. LÄS MER