Sökning: "landskap representation"

Visar resultat 16 - 20 av 20 uppsatser innehållade orden landskap representation.

 1. 16. Landskapet : som bild och erfarenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Marlene Andersson; [2008]
  Nyckelord :landskap; landskapskonst; bildpedagogik;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om skillnaden i reception och erfarenhet i betraktande av landskap, endera som illusorisk bild och som mer erfarenhetsmässig upplevelse av landskapskonsten. Denna frågeställning behandlar den illusoriska bildens övergång till installation och platsspecifika konstverk ute i dess kontext. LÄS MER

 2. 17. Digital 3d landskapsmodellering : detaljeringsgradens betydelse för läsbarheten hos digitala tredimensionella landskapsmodeller

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :John Wadbro; [2007]
  Nyckelord :3d modellering; läsbarhet; upplösning; modell; rendera; 3d; landskapsmodell;

  Sammanfattning : In this paper I have sought a suitable level of abstraction in my models describing the landscape; the models are made to be viewed from eyelevel. Because of the spectator being "in the model" the objects included need a certain degree of realism. LÄS MER

 3. 18. Filmiska landskap : film som representation, verktyg och handling i landskapsarkitektur

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Fridh; [2006]
  Nyckelord :film; landskapsarkitektur; arkitektur; naturlandskap; representation; glashus; Kosta; Bruno Mathsson; Ingmar Bergman; modernism; montage;

  Sammanfattning : The title of the final thesis is Filmic landscapes – film as representation, tool and practice in landscape architecture. The aim of the final thesis is to investigate how film as a medium can be used to describe, interpret and manipulate the understanding of a place and its design. LÄS MER

 4. 19. Representera och konsumera landet : jag körde som en gran genom Sverige

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Louise Andersson; [2006]
  Nyckelord :landskap; Sverige; landet; granar; bild; representation; konsumera; resa; transport; film; natur; kultur; identitet; ikon; värdering; värdera; sevärdhet; turism; reklam; verklighet; landskapsarkitektur; arkitektur; planering; landsbygd; landscape architecture; planning;

  Sammanfattning : This diploma work, with the title Represent and Consume the Land –I drove following the picture of a spruce through Sweden, is presented as a film and an essay and the aim is to explore the perception of an individual with the film as the medium. To reach this, it is necessary to destabilize my own reality, to explore myself at the same time as I study landscapes and representations of landscapes. LÄS MER

 5. 20. Late holocene dune activity at Sandhammaren, southern Sweden : chronology and the role of climate, vegetation, and human impact

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Lovisa Zillén; [1998]
  Nyckelord :geography; geology; Late Holocene; dune activity; Sandhammaren; Sweden; chronology; climate; vegetation; human impact; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning: De begravda jordmånsbildningarna vid Sandhammaren och Skanörs ljung, södra Sverige, är lokaliserade inom kustnära dynlandskap som har bildas i response till land-och havsnivåförändringar efter den sista istiden (efter ca. 10 000 år sedan). LÄS MER