Sökning: "landskap representation"

Visar resultat 16 - 20 av 23 uppsatser innehållade orden landskap representation.

 1. 16. Upplevelse och representation av det förbipasserande landskapet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Larsson; [2013]
  Nyckelord :landskap; representation; perception; identitet; resande;

  Sammanfattning : Arbetet tar sin utgångspunkt i resan och blicken som faller på de förbipasserande landskapen, vari det undersöker landskapet som representation i samband med identitet och det cirkulära sammanhang där det fysiska landskapet faktiskt formas av vår bild av det. Frågeställningen om hur vi upplever förbipasserande landskap utforskas genom en teoribas och en självobserverande fallstudie bestående av film, bild och skrivna reflektioner från en resa i Sydeuropa från sommaren 2013. LÄS MER

 2. 17. Att konsumera och producera landskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Therese Wallgren; [2012]
  Nyckelord :landskap; landskapsarkitektur; representation; matproduktion; reklam;

  Sammanfattning : När landskap beskrivs som 'ett område sådant som det uppfattas av människor' blir tolkaren en viktig part i formulerandet av vad ett land- skap är. Landskap kan då förstås som en representation av ett område. LÄS MER

 3. 18. "Because he is more myself than I am" : En adaptionsanalys av Andrea Arnolds film Wuthering Heights, baserad på Emily Brontës roman.

  Magister-uppsats,

  Författare :Elisabet Cassel; [2012]
  Nyckelord :Adaption; adaptation; remediation; tecken; indices; kardinalfunktioner; multimodalitet; visuell kultur; visual culture; film; semiotik; intertextualitet; postkolonial; post colonial; representation; fokalisering; focalization; Emily Brontë; Jag och Du; Buber; dualism; landskap; landscape; hemhörighet; Genette; Andrea Arnold; Gilbert; Gubar; Heathcliff; Catherine Earnshaw; Hila Shachar;

  Sammanfattning : I denna uppsats utförs en adaptionsanalys av Andrea Arnolds film Wuthering Heights som bygger på romanen av Emily Brontë. Undersökningen av filmens relation till romanen baseras på teorier som definierar adaptionen som en text vilken refererar till andra texter, där originalverket kan ses som en ursprungstext, och därigenom verka som en palimpsest. LÄS MER

 4. 19. Landskapet : som bild och erfarenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Marlene Andersson; [2008]
  Nyckelord :landskap; landskapskonst; bildpedagogik;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om skillnaden i reception och erfarenhet i betraktande av landskap, endera som illusorisk bild och som mer erfarenhetsmässig upplevelse av landskapskonsten. Denna frågeställning behandlar den illusoriska bildens övergång till installation och platsspecifika konstverk ute i dess kontext. LÄS MER

 5. 20. Digital 3d landskapsmodellering : detaljeringsgradens betydelse för läsbarheten hos digitala tredimensionella landskapsmodeller

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :John Wadbro; [2007]
  Nyckelord :3d modellering; läsbarhet; upplösning; modell; rendera; 3d; landskapsmodell;

  Sammanfattning : In this paper I have sought a suitable level of abstraction in my models describing the landscape; the models are made to be viewed from eyelevel. Because of the spectator being "in the model" the objects included need a certain degree of realism. LÄS MER