Sökning: "landskap representation"

Visar resultat 6 - 10 av 20 uppsatser innehållade orden landskap representation.

 1. 6. Den tillfälliga Ångermanälven : att representera ett vattenlandskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hannah Wright; [2016]
  Nyckelord :landskapsrepresentation; vattenlandskap; föränderlighet; tillfällighet; Ångermanälven; Ångermanland;

  Sammanfattning : Hur vi berättar om ett landskap styr hur vi ser på det. Det finns många metoder för visuell representation av landskap, men det finns också många utmaningar i hur bilden vi förmedlar representerar den verkliga upplevelsen av landskapet. LÄS MER

 2. 7. Sinnesupplevelse i landskapsarkitekturens teori och praktik

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Christensson; [2015]
  Nyckelord :sinnesupplevelse; sinnlighet; landskapsteori; landskapsanalys; representation; landskapsupplevelse; kroppslig interaktion; perception;

  Sammanfattning : Vad är kvalité i vår utemiljö? I många fall anses landskapets huvudsakliga kvaliteter ligga i dess visuella intryck. Men våra bestående minnen av ett landskap handlar sällan om enbart visuella kvaliteter, utan betydligt oftare om känslor och upplevelser som kan vara svåra att beskriva. LÄS MER

 3. 8. Exkursion genom Sibirien : att representera den mänskliga upplevelsen av världens största landskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emilia Molin; Maja Råby; [2015]
  Nyckelord :landskap; stora landskap; representation; insamling; dokumentation; panorama; resa; järnväg; transsibiriska järnvägen; Sibirien;

  Sammanfattning : Det här arbetet undersöker landskapsrepresentation med fokus på stora landskap. Under en resa längsmed transsibiriska järnvägen har vi, med hjälp av olika dokumentationstekniker, samlat in material i syfte att utforska för oss oprövade sätt att representera stora landskap. LÄS MER

 4. 9. Är det här ditt landskap? : en studie i att analysera ett landskap utifrån brukaren

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Maria Dieckhoff; [2015]
  Nyckelord :landskapsanalys; LCA; medborgardialog; strategisk planering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker landskapsanalyser, i syfte att testa alternativa metoder in metoden landscape character assessment, LCA och bredda den bild som visas i en landskapsanalys. Uppsatsens problembild är främst baserad på Butlers (2014) forskning om LCA och representation, där det finns en skillnad mellan den teoretiska diskursen och den praktiska användningen. LÄS MER

 5. 10. Bara Bostäder

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Gabriella Jakobsson; Sophie Wehtje; [2014]
  Nyckelord :konstruerad naturlig; berättelse historia; scen kuliss; bostäder; Tyresö;

  Sammanfattning : Bara Bostäder Placerat mellan Bollmora flerbostadshus och den gamla landsvägen breder Tyresögymnasium ut sig. Vår ingång blir atr riva skolan, materialet ´kremeras´till tegelkross och sprids i en röd löparbana längs med den befintliga landsvägen, att tillåtas glömma för att senare minnas. LÄS MER