Sökning: "landskap representation"

Visar resultat 6 - 10 av 23 uppsatser innehållade orden landskap representation.

 1. 6. Att lära känna en plats : en praktisk tillämpning av konstnären Andy Goldsworthys arbetssätt i Hågadalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Axellie; [2018]
  Nyckelord :konst; Andy Goldsworthy; land art; landskapsarkitektur; landskapskonst; platser; Hågadalen;

  Sammanfattning : Platser och hur vi ser på dem är utgångspunkten i vårt arbete som landskapsarkitekter. Vi skapar, ritar om, lägger till, förstärker eller tar bort på dessa platser. På så sätt ansvarar vi för de miljöer människor vistas i, vare sig det är torg, bostadsgårdar, parker eller naturområden. LÄS MER

 2. 7. Virtuella landskap : en diskussion om VR‐modellen som representationsform i planering och gestaltning av framtida landskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marcus Ekström; [2017]
  Nyckelord :inneslutande virtuell verklighet; visualisering; kommunikation; flerdimensionalitet; modell; planering och gestaltning;

  Sammanfattning : Den inneslutande virtuella verkligheten, en digital värld utan fysiska begränsningar, har utgjort kärnan i denna uppsats då VR-modellens plats som representationsmetod i landskapsarkitektur har diskuterats. Diskussionen behandlar även visualisering, en av de mer traditionella representationsmetoderna, som tar form genom skisser, sektioner, planer, perspektiv och modeller. LÄS MER

 3. 8. Den tillfälliga Ångermanälven : att representera ett vattenlandskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hannah Wright; [2016]
  Nyckelord :landskapsrepresentation; vattenlandskap; föränderlighet; tillfällighet; Ångermanälven; Ångermanland;

  Sammanfattning : Hur vi berättar om ett landskap styr hur vi ser på det. Det finns många metoder för visuell representation av landskap, men det finns också många utmaningar i hur bilden vi förmedlar representerar den verkliga upplevelsen av landskapet. LÄS MER

 4. 9. Sinnesupplevelse i landskapsarkitekturens teori och praktik

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Christensson; [2015]
  Nyckelord :sinnesupplevelse; sinnlighet; landskapsteori; landskapsanalys; representation; landskapsupplevelse; kroppslig interaktion; perception;

  Sammanfattning : Vad är kvalité i vår utemiljö? I många fall anses landskapets huvudsakliga kvaliteter ligga i dess visuella intryck. Men våra bestående minnen av ett landskap handlar sällan om enbart visuella kvaliteter, utan betydligt oftare om känslor och upplevelser som kan vara svåra att beskriva. LÄS MER

 5. 10. Exkursion genom Sibirien : att representera den mänskliga upplevelsen av världens största landskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emilia Molin; Maja Råby; [2015]
  Nyckelord :landskap; stora landskap; representation; insamling; dokumentation; panorama; resa; järnväg; transsibiriska järnvägen; Sibirien;

  Sammanfattning : Det här arbetet undersöker landskapsrepresentation med fokus på stora landskap. Under en resa längsmed transsibiriska järnvägen har vi, med hjälp av olika dokumentationstekniker, samlat in material i syfte att utforska för oss oprövade sätt att representera stora landskap. LÄS MER