Sökning: "landskap"

Visar resultat 6 - 10 av 884 uppsatser innehållade ordet landskap.

 1. 6. Avlägset hat i ett retro-futuristiskt landskap : En jämförande analys av vaporwave och fashwave

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Linus Ingison; [2022]
  Nyckelord :Visuell retorik; doxa; doxologi; högerextremism; nazism; alt-right; imaginära; semiologi; vaporwave; fashwave; meme; memes;

  Sammanfattning : Denna uppsats utför en jämförande analys mellan två snarlika memes, vaporwave och fashwave, för att se närmare på hur deras gemensamma drag används för att kommunicera både högerextrema och icke-högerextrema budskap. Alltså: Vad är det för skillnader mellan memesen, och vad är det i vaporwave estetiska framtoner som gör den retoriskt attraktiv för en högerextrem variant i form av fashwave? Vad tillför dessa till framförandet av det högerextrema budskapet? Med en teoretisk grund i doxologi och konceptet "det imaginära" och med Roland Barthes semiologiska begreppsapparat som metodiskt redskap visar uppsatsen på att de centrala dragen hos båda memesen har likheter och skillnader. LÄS MER

 2. 7. Intryck av Sävsjön : en förstudie till gestaltningen av en naturcamping

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Henrik Wangsten; [2022]
  Nyckelord :camping; naturturism; platsupplevelse; genius loci; fenomenologi; kvalitativ analys; landskapsanalys; analysmetoder; platsanalys; stedsanalys; Louisiana; landskapsarkitektur; förstudie;

  Sammanfattning : How does one design with respect to the place? A large part of our built environment today has taken existing natural prerequisites into little or no consideration, which has resulted in a widespread loss of place – a bland expression of architetcure. The answer may lie in our fundamental understanding of place and how we choose to perceive our surroundings. LÄS MER

 3. 8. The effects of historical land use on plant diversity in semi-natural grasslands

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Elisabeth Kumlander; [2022]
  Nyckelord :semi-natural grasslands; biodiversity; plant species; land-use sequences;

  Sammanfattning : During the last two centuries, large-scale administrational and technological reforms have drastically changed the agricultural landscape in Sweden. The meadows and semi-natural grasslands that once played a central role in the agricultural landscape have been reduced with up to 95%. LÄS MER

 4. 9. I ett internetforum för sig : en netnografisk studie av kvinnlig nätkultur och feminism utifrån cottagecore-fenomenet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sabina Kulic; [2022]
  Nyckelord :Cottagecore; estetik; motkultur; digitala kulturer; genus; femininitet; feminism; sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cottagecore är del av en bredare uppgång av olika estetiska stilar på sociala medier som har ökat i popularitet under coronapandemin. Med bilder på idylliska landskap, traditionella kläder och levnadssätt kan det beskrivas som en nätkultur där ett pastoralt liv i harmoni med naturen idealiseras. LÄS MER

 5. 10. Ambient musik : En undersökning om spatial musik som klingande arkitektur

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Jens Milveden; [2022]
  Nyckelord :Sonic; Spatial; Ambient; Architecture; John Cage; Brian Eno; Dobewall; Erik Satie; Music; Soundscape; Generative; Music For Airports; Furniture Music; Indeterminacy; Ambience; Space; Acoustics; Sound; Installation; Audiovisual; Atmosphere; Landscape; Muzak; Background Music; Musica Mundana; Voicelanding; Phenomenology; Spatial; Ambient; Arkitektur; Musik; John Cage; Brian Eno; Dobewall; Erik Satie; Musica Mundana; Voicelanding; Ljudlandskap; Generativ; Möblemangsmusik; Indeterminism; Ambiens; Rumslighet; Akustik; Installation; Ljudinstallation; Audiovisuell; Atmosfär; Landskap; Muzak; Bakgrundsmusik; Fenomenologi;

  Sammanfattning :  ”Ambient Music”, established and described by its ”creator” Brian Eno, has become a term with a wide range of uses - as generative music, in sound- and audiovisual art installation, a mediated ”sound” of a genre through albums and artists to plug in to during your daily walk - as well as any imaginable association with the term connected to public, spatial or virtual ambience. Through the liner notes of the genres original albums (Ambient 1: Music For Airports of 1978, and to some extent Discreet Music of 1975) it is clear though that the original idea is more related to listening to your own spatial awareness as a form of music rather than a following of certain sounds and conventions that the term has been associated with. LÄS MER