Sökning: "landskapsarkeologi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet landskapsarkeologi.

 1. 1. Krigshändelser i Norrland 1809 : Ett arkeologiskt perspektiv på gamla kustlandsvägen, krigslämningar och framtida exploatering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johanna Kantak; [2021]
  Nyckelord :Kustlandsvägen; finska kriget; slagfältsarkeologi; landskapsarkeologi; exploatering; kriget 1809;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis aims to reconstruct the coastal road of northern Sweden during the Finnish war 1808–1809. The thesis purpose is also to discuss what kind of archaeological remains can be found in northern Sweden from the war 1808-1809 and if the archaeological remains are vulnerable to future exploitation. LÄS MER

 2. 2. Continuous Presence : A Historical Ecology of Ängesviken, Jämtland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Petter I. Larsson; [2021]
  Nyckelord :Landscape archaeology; palynology; paleoecology; patchiness; niche construction; historical ecology; continuous presence; boreal forest; outland utilisation; multidisciplinary analysis; Landskapsarkeologi; skogsarkeologi; pollenanalys; historisk ekologi; Jämtland; utmarksbruk; tvärvetenskaplig analys;

  Sammanfattning : A case study of a prehistoric site named Ängesviken, in eastern Jämtland, is presented in this thesis. Ängesviken is situated in a region that traditionally has been understood as peripheral and without a significant history prior to the Late Iron Age or even the mediaeval period. LÄS MER

 3. 3. Uppsalas förlorade storhög

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Joakim Löfstedt; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkeologi; järnålder; medeltid; vårdkasar; Kashögen; Lagga socken; Mora stenar; Långhundraleden;

  Sammanfattning : Lagga socken är ett arkeologiskt intressant område med många fornlämningar från järnåldern. Strandförskjutningen har förändrat området över tid. Långhundraleden, en viktig forntida vattenled, går genom området och är central för att förstå utvecklingen av området. LÄS MER

 4. 4. The Serapeum project : Discussing the origins, landscape choice and building motivation behind the New Kingdom sacred bull burial site using landscape archaeology.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Egyptologi

  Författare :Natanya Newton; [2021]
  Nyckelord :Amenhotep III; Apis bull; landscape selection; New Kingdom; Khaemwaset; Rameses II; Saqqara; Serapeum.;

  Sammanfattning : Since the discovery of the Apis bull catacombs known as the Serapeum in the 1800’s by Auguste Mariette, Saqqara has become a topic of interest amongst archaeologists and Egyptologists. This in turn has prompted many new research attempts to try and better understand the function and significance of the funerary practices which took place there. LÄS MER

 5. 5. Ett mesolitiskt gränsland : En GIS-baserad studie av Närkes kolonisationsprocess

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologi

  Författare :Erik Solfeldt; [2018]
  Nyckelord :Mesolithic; Eastern Central Sweden; Landscape; GIS; Viewshed Analysis; Colonization; Pioneer; Migration; Mobility; Settlement modelling.; Mesolitikum; östra Mellansverige; landskapsarkeologi; GIS; siktanalys; kolonisation; pionjär; migration; mobilitet.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand the colonization process of the county Närke in relation to the surrounding archaeologically defined areas western Sweden and eastern central Sweden. By using a comparative analysis and a landscape analysis in combination with a theoretical framework that advocates for colonization as a process and not an event, I argue that Närke was colonized from within eastern central Sweden around 8 500 BC, based on the use of local raw material quartz. LÄS MER