Sökning: "landskapsarkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 665 uppsatser innehållade ordet landskapsarkitektur.

 1. 1. Platspyramiden : en analysmodell för platsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Johansson; [2023]
  Nyckelord :Platsutveckling; placemaking; platsanalys; Nytorget; Brunkebergstorg; Hökarängen; landskapsarkitektur; stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Offentliga platser är den komponent som bär största delen av stadens värden. Många kommuner i Sverige möter utmaningar kopplade till livskvaliteten i staden, vissa på grund av en snabbt växande befolkning och andra på grund av at krympande befolkning. LÄS MER

 2. 2. Arkitektur & Natur i symbios : - Gestaltningsförslag på Ven med användning av återbrukat tegel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Nathalie Rosenquist; [2023]
  Nyckelord :Arkitektur; Offentliga byggnader; Landskapsarkitektur; Återbruk; Tegel; Design; Arkitekturvisualisering;

  Sammanfattning : Vi har alla ett eget ansvar för varandra och för planeten. Vi har ett ansvar att skaffa osskunskap om miljöproblemen som existerar och hur vi kan förhålla oss till dem för att kunnalösa dem. Vi har ett mänskligt, naturligt och självklart ansvar att bry oss och värna om dedjur & den natur runt om oss. LÄS MER

 3. 3. Stroke och stråk : planerade stråk för strokepatienter med implementering på Kungälvs sjukhus västra del

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina Johansson; [2023]
  Nyckelord :Stroke; rehabilitering; EBHDLA; gestaltningsriktlinjer;

  Sammanfattning : Idag är stroke den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning i Sverige (Socialstyrelsen 2018). Samtidigt går forskningen om rehabiliteringen av människor i utomhusmiljöer framåt. Att kombinera sjukvården med den kunskapen undersöks i den här uppsatsen. LÄS MER

 4. 4. Lekvärden och grönska på en urban skolgård : en undersökning av Tiundaskolans skolgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Julia Grassman; Ylva Ledberg; [2023]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; skolgård; lekvärden; urban grönska; friyta; Tiundaskolan;

  Sammanfattning : Kvaliteten på skolgårdar som utemiljö är mycket viktig för barn i deras vardag. En väl utformad utemiljö uppmuntrar till och möjliggör lek, vilket i sin tur är behövligt för barnens utveckling, hälsa och välmående. LÄS MER

 5. 5. Aktion som verktyg i det offentliga rummet : hur landskapsarkitekter och konstnärer kan använda aktionsforskningens metoder som verktyg i arbetsprocessen för att förändra och lösa specifik problematik tillsammans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linn Klaar Stenberg; [2023]
  Nyckelord :aktionsforskning; aktion; offentligt rum; temporär; tillfällig; konst; konceptkonst; installation; performance; landskapsarkitektur; arkitektur;

  Sammanfattning : Ett implementerande av aktionsforskningens metoder som verktyg för landskapsarkitekters och konstnärers gemensamma projekt och arbetsprocesser skulle kunna vara en väg för disciplinerna att skapa ett fungerande samarbete. Genom aktionsforskningens cykliska process finns utrymme för att skapa förändring och lösa problematik i samhället relaterat till vardera disciplins kunskapsbank och det genom aktion i det offentliga rummet. LÄS MER