Sökning: "landskapsarkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 626 uppsatser innehållade ordet landskapsarkitektur.

 1. 1. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Rundlöf; [2022]
  Nyckelord :Stadsträd; invasivitet; spridningsförmåga; spridningsbarriär;

  Sammanfattning : Exotiska stadsträdsarter används allt mer ofta inom nutida landskapsarkitektur för att tillhandahålla flera viktiga ekosystemstjänster i staden. Det pågår dock en livlig debatt om det är säkert att använda exotiska träd på detta sätt, och vissa vanliga stadsträdsarter förekommer på listor över invasiva växter. LÄS MER

 2. 2. Sovjetunionens politiska parker : en fallstudie om parker med politiska syften enligt de sovjetiska socialistiska samhällsidealen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erik Andersson; [2022]
  Nyckelord :Sovjetiska parker; landskapsarkitektur i Sovjetunionen; politisk landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : This paper aim to discuss the relation between the landscape architecture in parks and the politics and ideology of the Soviet union. Firstly, a background about the landscape architecture and architecture history of Russia is given, together with some important styles and expressions particularly connected to that time. LÄS MER

 3. 3. Det rekreativa vattnet : en studie av attraktionsvärde

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Simon Pihl; [2022]
  Nyckelord :rekreation; ; ; vatten; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker attraktionsvärdet hos det rekreativa vattnet. Uppsatsen redogör för de hälsomässiga effekter som det rekreativa vattnet har på oss samt vilka viktiga attraktionsvärden som detta vatten besitter. LÄS MER

 4. 4. Från wayfaring till stråkobservationer : åtta insikter som uppmuntrar till att gå för en sinnligare gestaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Lenning; [2022]
  Nyckelord :; forskningsmetod; fenomenologi; wayfaring; Ingold; sinnlig; perception; gestaltning; autoetnografi; stråkobservationer; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : I ett samhälle som alltmer förlitar sig på kvantitativ data och digitaliserade analysverktyg riskerar människor att gå miste om kunskap och insikter som kan inhämtas från våra sinnen. Hur och vad vi uppfattar sinnligt påverkar hur vi mår i våra städer, men även hur städer och dess invånare utvecklas och formas (Pink 2008). LÄS MER

 5. 5. Naturlekplats och lekotop : en jämförelse mellan lekvärde och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ebba Källberg; [2022]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; lekotop; lekplats; Kom ut lek!; Siegbahnsparken; Ormesta lekotoppark; hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta arbete utreder skillnaderna i lekvärde och hållbarhet mellan naturlekplatsen Siegbahnsparken och lekotopen Ormesta lekotoppark för att vidare jämföra skillnaderna mellan naturlekplatser och lekotoper. Dessa skillnader identifieras med hjälp av analysverktyget Kom ut & lek! framtaget av Caroline Andersson. LÄS MER