Sökning: "landskapskonst"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet landskapskonst.

 1. 1. Att lära känna en plats : en praktisk tillämpning av konstnären Andy Goldsworthys arbetssätt i Hågadalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Axellie; [2018]
  Nyckelord :konst; Andy Goldsworthy; land art; landskapsarkitektur; landskapskonst; platser; Hågadalen;

  Sammanfattning : Platser och hur vi ser på dem är utgångspunkten i vårt arbete som landskapsarkitekter. Vi skapar, ritar om, lägger till, förstärker eller tar bort på dessa platser. På så sätt ansvarar vi för de miljöer människor vistas i, vare sig det är torg, bostadsgårdar, parker eller naturområden. LÄS MER

 2. 2. Landskapet : som bild och erfarenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Marlene Andersson; [2008]
  Nyckelord :landskap; landskapskonst; bildpedagogik;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om skillnaden i reception och erfarenhet i betraktande av landskap, endera som illusorisk bild och som mer erfarenhetsmässig upplevelse av landskapskonsten. Denna frågeställning behandlar den illusoriska bildens övergång till installation och platsspecifika konstverk ute i dess kontext. LÄS MER