Sökning: "landskapsrum"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet landskapsrum.

 1. 1. Identifying and Situating the Medieval Ragundaskogen: A Tale of Forest, Fish and Farmers

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Alexandra Cochrane; [2021]
  Nyckelord :Eastern Jämtland; Medieval; Marginality; Late Medieval Agrarian Crisis; Abandoned Farms; Ragundaskogen; Resource Use; Jämtland and Härjedalen Diplomatarium; Niche Construction; Archaeology; Östra Jämtland; Medeltiden; Marginalitet; Medeltiden Agrarkris; Ödesböle; Ragundaskogen; Användandet av resurser; Jämtland och Härjedalen Diplomatarium; Nischkonstruktion; Arkeologi;

  Sammanfattning : In several medieval written sources an area called Ragundaskogen (Eng: Ragunda Forest) is documented in eastern Jämtland. The references in the sources are general and lack specific information about location, meaning and the extent of this area. LÄS MER

 2. 2. Spegla : ett gestaltningsförslag över det vattennära stråket längs Skeppsbrokajen, över Strömbron och längs Strömkajen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ellen Bramler; Malin Ciftci; [2020]
  Nyckelord :kaj; gång- och cykelbro; vatten; Strömbron; Skeppsbrokajen; Strömkajen;

  Sammanfattning : En promenad från Skeppsbrokajen mot Strömkajen erbjuder idag utblickar över långa vattenrum och siluetten men dess potential som stadens offentliga vattennära huvudstråk är delvis outnyttjad. Biltrafik och parkering upptar stor yta och antalet platser att stanna upp vid som främjar möten är begränsat. LÄS MER

 3. 3. Fornborgen och landskapet : En GIS-baserad visibilitetsanalys av relationen mellan bronsålderns fornborgar och dess landskapsrum.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Linus Olsson Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Hillfort; GIS; Viewshed; Phenomenology; Landscape; Bronze Age; Sweden; fornborg; vallanläggning; visibilitet; fenomenologi; landskap; bronsålder; Sverige; digital;

  Sammanfattning : For the better part of the 20th century, Swedish hillforts were seen strictly as an iron age phenomenon, and it was not until the mid-1980’s that we had reliable evidence that hillforts were already constructed during the Bronze Age. At the same time, archaeologists were moving away from the old militaristic studies to make way for studies based on the symbolical aspects of these monumental structures. LÄS MER

 4. 4. Våtmarker som sociala rum, Kristianstads vattenrike, ett biosfärsområde i det urbana landskapet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Maria Wihlborg; [2012]
  Nyckelord :Kristianstads Vattenrike; Landskapsrum; Lefebvre; kulturell natur; Biosfärsområde; Social Sciences;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks om ett landskapsrum kan ses som ett socialt skapat rum med fokus på Kristianstads Vattenrike. Även uppfattningen om naturen och dess kulturella påverkan belyses. Detta görs genom kulturgeografen Tom Mels (1999) teorier och tolkningar av Henri Lefebvre och Katarina Saltzmans (2001) avhandling. LÄS MER

 5. 5. Rumsskapande faktorer : utformningsförslag till liten trädgård för en rumslig känsla

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Veronica Jonsson; [2008]
  Nyckelord :rumsskapande; rumslig; trädgårdsdesign; utformning; landskapsrum; gränser; avskärmning; avskildhet;

  Sammanfattning : Trädgårdar kan ibland verka kala och stela samt sakna element som erbjuder avskildhet. Min åsikt är att en trädgård ska erbjuda ägaren en egen privat sfär även om den ligger tätt inklämd bland annan bebyggelse. Det pratas mycket om rumsskapande i trädgårdssammanhang. LÄS MER