Sökning: "landskapsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet landskapsvård.

 1. 1. Artificiellt eller naturligt, spelar det någon roll? : en undersökning om människans värderingar av artificiella landskap med landskapsvårdsprojektet Lilla Attsjön som exempel

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erik Rydiander; [2020]
  Nyckelord :miljöetik; värden; landskap; Robert L. Thayer; topophilia; technophilia; technophobia; ideala lanskap; reella landskap; visuell ekologi; landskapsvård; Lilla Attsjön;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker människans ideal och värderingar om landskap. I uppsatsen ställs frågan om hur dessa värderingar påverkas av att ett landskap eller vissa landskapselement har skapats av människan och inte har uppstått naturligt. Undersökningen grundar sig i Robert L. LÄS MER

 2. 2. Management of pastures : what is affecting the farmers priority?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Karolina Karlsson; [2020]
  Nyckelord :pasture; natural pasture; environment subsidies; land leasing; grazing regimes; grazing management;

  Sammanfattning : Natural pastures are important for the biological biodiversity. 2004 did we have 520 000 ha of pastures in Sweden according to the Swedish agency of agriculture, today we have 461 000 ha (Jordbruksverket, 2019). LÄS MER

 3. 3. Trägärdesgårdar i Skaraborg. Den levande trägärdesgården sedd genom historiska fotografier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Elin Nordlinder; [2019-04-01]
  Nyckelord :wood fence; landscape heritage; craft science; intangible cultural heritage; trägärdesgård; landskapsvård; hantverksvetenskap; immateriellt kulturarv; fotografi;

  Sammanfattning : The historical wood fence has served to separate growing crops from grazing animals as well as to mark the boundaries between villages and farms. The fences were continuously subject to repairs, which in course of time affected their appearance. LÄS MER

 4. 4. Solitära bin i kulturlandskapet. En undersökning av förutsättningar för den rödlistade arten fibblesandbi (Andrena fulvago) vid 1700-talets slut och dess förutsättningar idag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Jakobsson; [2018-06-25]
  Nyckelord :biology; landscape management; solitary bees; conservation; agricultural history; biodiversity; solitärbin; bevarandebiologi; landskapsvård; agrarhistoria; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Most studies made on wild solitary bees in recent time shows that their numbers are declining. This essay examines the change in life conditions over time for a red-listed (NT) species of mining bee (Andrena fulvago), reported in 2008 from the Lerdala-area situated in the north eastern part of Västra Götaland-county, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Landskapsförändringar i fotografier. En flygfoto- och återfotograferingsstudie av Sätraskogens naturreservat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anton Svedén; [2017-07-19]
  Nyckelord :Rephotography; Landscape change; Aerial photography; Sätraskogen; Återfotografering; Landskapsförändring; Flygfoto; Landskapsvård;

  Sammanfattning : The historic usage of Swedish farmlands created a mosaic landscape with many biotopes and a great biological diversity. The landscape is however always changing. Big changes have happened since the 1940s, which has affected the biological diversity which is depending on those biotopes. LÄS MER