Sökning: "language and persuasion"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden language and persuasion.

 1. 1. The language of non-commercial advertising: A pragmatic approach

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Rath Foley; [2020]
  Nyckelord :Advertising; Attention-seeking function; Informing function; Non-commercial advertising; Persuading function; Pragmatics; Relevance Theory;

  Sammanfattning : The current study has explored the language of 30 non-commercial advertisements, both quantitatively and qualitatively, within the framework of pragmatics. The main incentive was to conduct an investigation into how the advertiser working with such a philanthropic genre employs attention-seeking, informing and persuading functions when she communicates with her audience. LÄS MER

 2. 2. Heinrich’s Local Rationality: Shouldn’t ‘New View’ Thinkers Ask Why Things Made Sense To Him?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Carsten Busch; [2019]
  Nyckelord :Heinrich; safety; science; new view; local rationality; causation; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : Herbert William Heinrich is one of the most influential pioneers within safety. His concepts, originally from the late 1920s, influence safety practice and theory, even today. In recent years, Heinrich’s legacy received increasing critique, also from contemporary safety authors that generally are counted among the ‘new view’. LÄS MER

 3. 3. "Slave trade is a commerce carried to the highest pitch of human depravity" : En retorikanalys av Carl Bernhard Wadström och brittiska abolitionisters argument mot slavhandeln.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tobias Axelsson; Christoffer Åkerstedt; [2019]
  Nyckelord :abolition; slave trade; ethos; pathos; logos;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the British abolition movement used the Swedish abolitionist Carl Bernhard Wadström's argument against the slave trade. We want to investigate which rhetoric Wadström himself used and which rhetoric abolitionists used when referring to Wadström's arguments. LÄS MER

 4. 4. Du kan vara med! (Om du gör det här) : En kritisk diskursanalys av företags användande av kommunikationsstrategier i relation till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elly Billqvist; Julia Frank; [2018]
  Nyckelord :MCDA; sustainability; marketing communication; Apoteket; Ica; MCDA; hållbarhet; marknadskommunikation; Apoteket; Ica; CSR;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en ökad förståelse kring hur företag använder sig av kommunikationsstrategier relaterade till hållbarhet för att lyckas påverka konsumenten. Mer precist studeras Ica och Apotekets reklamfilmer då dessa företag anses vara två av de mest hållbara företagen enligt svenska konsumenter. LÄS MER

 5. 5. A Critical Discourse Analysis of Cosmetic Products for Women and Men

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Aliki Anna Souta; [2018]
  Nyckelord :masculinity; femininity; gender; semiotic; linguistics; CDA; colour; font; connotation; language; cosmetics; package; products;

  Sammanfattning : By making a CDA the linguistic and semantic features in cosmetic products are going to be examined. For the purpose of this study, 99 products, from two companies, are analysed in order to find out if the marketing teams of the companies are using different linguistic and semiotic features in order to persuade their target group. LÄS MER