Sökning: "language assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 365 uppsatser innehållade orden language assessment.

 1. 1. Effekt av vegansk kost på HbA1c hos vuxna med Diabetes Mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Kajsa Mattsson; Maja Sörensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av vegansk kost på HbA1c hos vuxna med Diabetes Mellitus typ 2Författare: Kajsa Mattsson och Maja SörenssonHandledare: Jenny van OdijkExaminator: Klara SjögrenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund Diabetes Mellitus typ 2 står för majoriteten av förekomsten av Diabetes Mellitus iSverige. Det finns flera bidragande faktorer till sjukdomens utveckling såsom fysisk inaktivitet,övervikt och genetik. LÄS MER

 2. 2. Formative Assessment for Learning EFL in Europe : A systematic literature review

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Pontus Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Formative assessment; feedback; EFL and Sweden;

  Sammanfattning : This systematic literature review analyses nine research articles about formative assessment and feedback practices in the European EFL context. The aim is to explore previous research about how teachers and students in EFL education employ, process and experience feedback in both oral and written forms. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av bedsiderapportering inom slutenvården : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cassandra Rinaldo; Ulrika Högström; [2020]
  Nyckelord :bedside handover; experience; inpatient care; patient; bedsiderapportering; patient; slutenvård; upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Rapportering inom hälso- och sjukvården är en viktig del av vården och det vanligaste sättet att rapportera är mellan sjuksköterskor inne på expeditionen utan patienten. Bedsiderapportering innebär en rapport som sker vid patientens säng, där patienten får en chans att delta i diskussionen. LÄS MER

 4. 4. Summative assessment of oral language proficiency : Four Swedish EFL teachers’ views on communicative competence, grading criteria and strategy use

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Schultz; [2020]
  Nyckelord :oral fluency; oral interaction; knowledge requirements; grading; threshold levels; interviews; grounded theory; Swedish upper secondary school; syllabus for English;

  Sammanfattning : Assessment is one of the major struggles for EFL teachers, not least oral proficiency assessment. Considering the great influence of communicative competence on today’s EFL classroom, oral language proficiency is a common source of assessment. However, it is also difficult to assess, and grading criteria are not always easy to interpret. LÄS MER

 5. 5. Tidiga grammatiska strukturer hos svenskspråkiga barn : En utvärdering av steg II i Swe-LARSP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Emelie Sund; [2020]
  Nyckelord :LARSP; Swe-LARSP; barn; svenskspråkiga; grammatik; språkutveckling; spontantal; spontantalsanalys; bedömningsmaterial;

  Sammanfattning : Bakgrund Barns språkliga förmåga kan bedömas genom formella tester och/eller spontantalsanalys. Ett material för att kvalitativt utvärdera barns expressiva grammatiska förmåga genom spontantalsanalys är Language Assessment, Remediation and Screening Procedure, LARSP. LÄS MER