Sökning: "language contact phenomena"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden language contact phenomena.

 1. 1. Transfer och andra språkkontaktfenomen i amerikasvenskars svenska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Bjerkstig; [2019-02-05]
  Nyckelord :American Swedish; established linguistic structures; Heritage Language; language contact phenomena; sociolinguistic variables; transference;

  Sammanfattning : The aim of this Master Thesis is to contribute to increased knowledge of certain language contact phenomena in American Swedish and how these phenomena are affected by certain social factors. The present study examines the Heritage Language of six participants, focussing on transference and established structures in American Swedish. LÄS MER

 2. 2. Interaktion mellan logoped och barn vid nybesök : Strategier för kontaktetablering, kvarhållande av uppmärksamhet i aktivitet och aktivitetsbyte

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Elin Engdahl; Lisa Sjögren; [2016]
  Nyckelord :first visit; interactional analysis; establishment of contact; maintenance of attention; shifting activities; nybesök med barn; interaktionsanalys; kontaktetablering; kvarhållande av uppmärksamhet; aktivitetsbyte;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka hur logopeder administrerar nybesök med barn vad gäller etablering av kontakt, kvarhållande av uppmärksamhet i aktiviteter och aktivitetsbyte. Undersökningsmaterialet utgjordes av två videoinspelade barnnybesök hos två logopeder vardera, inspelade på en logopedmottagning belägen i sydöstra Sverige. LÄS MER

 3. 3. Fusion, exponence, and flexivity in Hindukush languages : An areal-typological study

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

  Författare :Hanna Rönnqvist; [2015]
  Nyckelord :Hindukush; language contact; areal typology; morphological typology; Indo-Aryan; Iranian; Nuristani; Turkic; Tibeto-Burman; Burushaski;

  Sammanfattning : Surrounding the Hindukush mountain chain is a stretch of land where as many as 50 distinct languages varieties of several language meet, in the present study referred to as “The Greater Hindukush” (GHK). In this area a large number of languages of at least six genera are spoken in a multi-linguistic setting. LÄS MER

 4. 4. Crosslinguistic influence in the Arabic of Iraqi Arabic-Swedish bilingual children (5-7) in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Mohaned Ridha; [2015]
  Nyckelord :Iraqi Arabic-Swedish bilingual children; Arabic first language acquisition; crosslinguistic influence; bilingualism; code-switching; loan translation; transfer; Multilingual Assessment Instrument for Narratives MAIN .;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate crosslinguistic influence in the Arabic language of Iraqi Arabic-Swedish bilingual children (5-7) who live in Sweden. The scope is to study lexical, morphological and syntactic uses in the children’s speech that do not belong to the Iraqi Arabic variety (IAV). LÄS MER

 5. 5. I wiru rokku yuu in Japanese : A study of language mixing in J-pop lyrics

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Josefine Kettner; [2013]
  Nyckelord :Japanese language; code-switching; J-pop; English; language mixing; multilingualism; bilingualism; monolingualism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis deals with language mixing phenomena in J-pop lyrics. While previous research within this field has provided different angles on the motivation behind the use of English in J-pop, a uniform way of categorizing the type of language mixing has not yet been established. Some sociolinguistic research suggests that code-switching is used. LÄS MER