Sökning: "language stimulation"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden language stimulation.

 1. 1. Får jag säga mitt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Louise Hellström; Marina Grundin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The preschool teaching profession has the responsibility of striving for the objectives of the curriculum that emphasise the importance of children in pre-school receiving guidance and stimulation in order to increase their skills, as well as the possibility of developing new insights and knowledge. By encouraging and taking on the interests of every child in the world of languages, language development is stimulated, which is something that the preschool should attach great importance to (Skolverket, 2016). LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem inom språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sebastian Ringvold; Anton Nordness; [2019]
  Nyckelord :Belöningssystem; Språkinlärningsapplikationer; Duolingo; Drops; Streak; Motivering; Spelifiering;

  Sammanfattning : Rewards can be used to navigate a person’s behaviour through stimulation. Knowledge about how humans experience and react to rewards has been of use in many areas, one such example is how retailers use point systems to retain customers. LÄS MER

 3. 3. L’acquisition du langage chez l’enfant : le pouvoir de lalittérature enfantine sur la stimulation du langage chezl’enfant : Etude des textes des livres « Petit Ours Brun »

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Nell Pawlowski; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Le simple fait de lire le texte d’un livre pour enfant permet -il à ce dernier de développer son langage ? C’est la question que nous nous sommes posée dans ce mémoire. Notre but est d’analyser les textes des livres de Petit Ours Brun, héros favori des petits enfants et d’observer s’il existe une répétition significative de certains termes comme ceux de « Petit Ours Brun », personnage principal, mais aussi des termes contenus dans les titres de ces livres. LÄS MER

 4. 4. Högteknologiskt samtalsstöd som gruppaktivitet för personer med demenssjukdom

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Isabelle Edling; Nicole Söderqvist Sandin; [2018]
  Nyckelord :Dementia; CIRCA; psychosocial intervention; communication; group activity; technology;

  Sammanfattning : Dementia means significant cognitive decline in language, memory and executive functions. Dementia is associated with progressive communication difficulties, which can result in reduced quality of life. To promote quality of life, the communicative environment, participation in group activities and cognitive stimulation have great significance. LÄS MER

 5. 5. "Det är ju en skola för alla" : En observations- och intervjustudie om hur lärare kan undervisa språkutvecklande i historia för att möta variationen av elevers olikheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Samhällsstudier och didaktik

  Författare :Charlotta Toftgård; [2018]
  Nyckelord :language-enhancing methods of working; students’ differences; history instruction; guidance and stimulation; språkutvecklande arbetssätt; elevers olikheter; historieundervisning; ledning och stimulans;

  Sammanfattning : Undervisningen i historia ska utformas så att alla elever utvecklar kunskaper. I varje elevgrupp finns det samtidigt en variation av elevers olikheter och deras förutsättningar och behov skiljer sig åt. Lärare behöver utgå från denna variation för att skapa möjligheter för alla elever att lära. LÄS MER