Sökning: "lansering av ett nytt företag"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden lansering av ett nytt företag.

 1. 1. Inte bara ett inkluderande : En kvalitativ studie av transpersoners representation i modekampanjer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Madeleine Hansson; [2019]
  Nyckelord :transperson; transsexuell; transgender; trans; transsexualism; hbtq; representation; gestaltning; framställning; inkludering; minoritetsgrupp; medier; modereklam; modekampanj;

  Sammanfattning : Under året 2015 lanserades det två modekampanjer i Sverige som fick stor medialuppmärksamhet. Först ut var Åhléns med sin modekampanj Vårmod, kollektionen lanserades under våren 2015, frontfiguren för denna lansering var modellen och transpersonen Lea T. LÄS MER

 2. 2. Ordning på lagret : En kvalitativ studie om vilka faktorer som är viktiga för användarna av ett digitalt lagerhanteringssystem 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Eric Gyllander; Anna Colliander; [2019]
  Nyckelord :business systems; participant observation; qualitative method; informatics; information systems; case studies; deltagande observation; kvalitativ metod; informatik; informationssystem; fallstudier;

  Sammanfattning : Ett nytt informationssystem är ofta ett kostsamt projekt. Utformning och kravspecifikation av ett nytt system kan vara svårt ur flera aspekter och ledning samt personal kan ibland motsätta sig sådana förändringar. LÄS MER

 3. 3. Analys av Lagerhållningsstrategier för Surfplattor hos en Hemelektronikkedjas Återförsäljare

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Louise Samsioe Guldbrand; Ferhat Karaca; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande examensarbete undersöker möjligheterna att effektivisera order- och lagerhanteringen av surfplattor hos företaget Företag A. Arbetet är avgränsat till företagets varuhus i Barkarby och till de två största märkena på marknaden just nu; Apple och Samsung. LÄS MER

 4. 4. Integration av XMPP-baserad chatt och flexiteBPMS

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sarah Tibell; [2014]
  Nyckelord :XMPP; XMPP chat; chat; web chat; web based chat; integration; chat client; web application; Tigase; Tigase server; XMPPWebChat; flexiteBPMS; XMPP; XMPP-chatt; chatt; webbchatt; webbaserad chatt; integration; webbapplikation; Tigase; Tigase server; XMPPWebChat; flexiteBPMS; chattklient;

  Sammanfattning : Större kommuner och industrier använder alltmer automatiserade processer för tjänster och rutinerså som kundcenter och felhantering. Flexeurope AB är ett företag med flera års erfarenhet av auto-matiserade processer och arbetar med att definiera, visualisera, konstruera och optimera processer. LÄS MER

 5. 5. Facebook som en plattform för marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Olivia Ravon Andersson; [2013]
  Nyckelord :Facebook; marknadskommunikation; marknadsföring; reklam; Picard; JMK; målgrupp; kunder;

  Sammanfattning : Förr fanns det en bild av IT och internet som en gräddfil till rikedomar och att om man som företag inte hade en hemsida så var man inte med på marknaden. Idag finns samma bild fast för Facebook som är ett av världens största sociala nätverk med 727 miljoner dagliga användare. LÄS MER