Sökning: "lantbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade ordet lantbruk.

 1. 1. Agritektur : Arkitektoniska kvaliteter hos lantbruksbyggnader i Södermanland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rebecka Hylander; [2021]
  Nyckelord :Architecture; Agritecture; Agricultural buildings; Architectural qualities; Agriculture; Farm buildings; Farm centre; Arkitektur; Agritektur; Arkitektoniska kvaliteter; lantbruksbyggnader; jordbruksbyggnader; jordbrukets byggnader; lantbruk; gårdscentra;

  Sammanfattning : Lantbruksbyggnader sätter stor prägel på den svenska landsbygden och utseendet på de äldre lantbruksbyggnaderna uppskattas av många, men vad är det som utmärker dessa byggnaderna? Syftet med denna undersökning är att identifiera vilka arkitektoniska kvaliteter som utmärker äldre lantbruksbyggnader med avgränsning till Södermanland. Denna kunskap ska sedan omsättas i ett gestaltningsförslag på ett litet gårdscentra i Södermanland för att ge exempel på hur de arkitektoniska kvaliteterna kan nyttjas och framhävas för att skapa attraktiva lantbruksbyggnader som bygger vidare på traditionen. LÄS MER

 2. 2. Biokolsanvändningen i Sverige : Vad krävs för att svenska lantbruk, kommuner och trädgårdsindustrin ska börja använda eller utöka sin användning av biokol?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Agnesson; [2021]
  Nyckelord :Biochar; sustainable development; climate change; pyrolysis; Biokol; hållbar utveckling; klimatförändringar; pyrolys;

  Sammanfattning : The amount of carbon dioxide, CO2, in the atmosphere is continuously rising due to human emissions caused by combustion of fossil fuels and changing of land use. In a very short time several measures need to be taken in order to reduce the amount of CO2 in the atmosphere and thereby slowing down climate change as much as possible. LÄS MER

 3. 3. Using Sentinel-2 Satellite Images to Estimate Traits of Forage Grasslands

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Niklas Zeiner; [2021]
  Nyckelord :Remote sensing; Forage grasslands; Sentinel-2; Dry matter yield; Canopy average height; Total leaf chlorophyll content; Partial least squares; Support vector machines;

  Sammanfattning : In this project, regression models based on data from field measurements and spectral information extracted from satellite imagery were used to estimate traits of forage grasslands; dry matter yield, canopy average height and total leaf chlorophyll. Four fields at SLUs Röbäcksdalen field station were sampled on 22 occasions and a total of 198 samples, including measurement of the highest plant, canopy height, leaf chlorophyll content, canopy spectral reflectance and biomass were collected. LÄS MER

 4. 4. Genus, välbefinnande och hållbart lantbruksföretagande? : hur påverkar genusnormer kvinnor som är lantbruksföretagare i Västra Götaland?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Cecilia Johansson; [2020]
  Nyckelord :välbefinnande; stereotyper; företagskultur; genusperspektiv; jämställdhet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att utifrån perspektivet företagande kvinnor och välbefinnande undersöka hur traditionella genusnormer påverkar lantbrukets kvinnor. Detta ska sedan bejakas utifrån perspektivet hur dessa normer både förstärks och reproduceras. LÄS MER

 5. 5. No-till grain legume production in organic farming : constraints, possibilities and potential agronomic practice

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Zuzanna Chetnik; [2020]
  Nyckelord :no-till; conservation tillage; cover crops; intercropping; organic farming; grain legumes;

  Sammanfattning : Today’s agriculture is often specialised, and relies on pesticides, synthetic fertiliser and tillage. Tillage, especially ploughing, has shown to have a negative impact on climate, soil health and -biodiversity. An alternative is no-tillage, a practice that leaves the soil almost undisturbed except for minimal impact during sowing. LÄS MER