Sökning: "large lakes"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden large lakes.

 1. 1. Summer CO2 fluxes : A field study from three large lakes in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Martin Beijer; Madeleine Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Greenhouse gas fluxes; carbon dioxide; large lakes; emissions; freshwater;

  Sammanfattning : Increasing levels of CO2 in the atmosphere is a contributing cause to climate change. To give a better understanding, natural sources of CO2 is as important as anthropogenic sources, such as burning fossil fuels. LÄS MER

 2. 2. Våtmarksliv : ett gestaltningskoncept för dagvattenhantering och rekreation i en anlagd våtmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ia Neumüller; Mattias Lazar; [2019]
  Nyckelord :våtmark; dagvatten; rekreation; vinterrekreation; dagvattenhantering; rening; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar två områden relaterade till förtätning av städer och urbanisering. Det ena rör problematik kring dagvatten. Den andra rör människors minskade kontakt med naturen och ökade andel tid som tillbringas inomhus. I samband med förtätningen av våra städer ökar andelen hårdgjorda ytor. LÄS MER

 3. 3. Lake biology as a function of catchment characteristics and water quality parameters – focus on phytoplankton

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Jenny Näslund; [2019]
  Nyckelord :phytoplankton; total phosphorus; catchment; soil properties; land use; agriculture; water framework directive; ecological status;

  Sammanfattning : According to the EU Water Framework Directive, phytoplankton should be included for assessment of the ecological status of lakes. Phytoplankton respond rapidly to environmental changes and are a particularly good indicator of nutrient loads. LÄS MER

 4. 4. Increased body growth rates of northern pike (Esox lucius) in the Baltic Sea : importance of size-selective mortality and warming waters

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Terese Berggren; [2019]
  Nyckelord :Northern pike; Esox lucius; Back-calculated length; Body growth; Size-selective mortality; Warming waters; Baltic Sea;

  Sammanfattning : The northern pike, Esox lucius Linnaeus (1758), is a highly valuable species in recreational fishing, and plays a vital role as a keystone predator in the structuring of fish communities in temperate lakes and brackish waters. Ma-jor declines of pike in the Baltic Sea have been recorded, particular of larger pikes, which may have cascading effects on abundances of lower ecosys-tem compartments. LÄS MER

 5. 5. Dermacentor reticulatus risk att etablera sigr i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Hidén Rudander; [2018]
  Nyckelord :Dermacentor reticulatus; fästing; vector; atropod;

  Sammanfattning : Dermacentor reticulatus är en artropod som finns i de flesta länder i Europa. Den är en tålig fästing som kan vara aktiv även under vintermånaderna och som i Sverige fått namnet Brokig hundfästing. D. reticulatus är en hård fästingart med en förmåga att överleva under flera säsonger. LÄS MER