Sökning: "large-scale"

Visar resultat 1 - 5 av 1931 uppsatser innehållade ordet large-scale.

 1. 1. Funktionshinder, tillgänglighet och mervärde : En studie om positiva effekter efter utförda tillgänglighetsåtgärder

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Rebecca Von Gegerfelt; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study has examined whether there are more benefits to performing accessibility improvements than the benefits seen from a socially sustainable perspective. The hypothesis was that it can be shown that improved accessibility benefits businesses, that it should not only be seen as a mandatory necessary legislation that costs money. LÄS MER

 2. 2. Reliable Web Applications Through Contracts and Generative Testing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Hallsmar; [2022]
  Nyckelord :Web applications; Design by contract; Generative testing; Reliability; Clojure; Webbapplikationer; Kontrakt; Automatisk testning; Pålitlighet; Clojure;

  Sammanfattning : Client-side web applications have recently gone from progressive enhancements to powering large scale Single-page Applications (SPAs). Testing such applications is a tedious effort, often requiring manually constructing tests and emulating the browser, which leads to high programming effort and low performance. LÄS MER

 3. 3. Granbarkborren i svenska produktionsskogar : vilka faktorer påverkar massutbrott och vilka åtgärder kan vidtas för att minska dem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Fredrike Lohe; Sonja Otell; [2022]
  Nyckelord :Ips typographus; Picea abies; klimatförändringar; skadedjur; naturliga fiender; vattenstress; storm; skogsbruk; massattack;

  Sammanfattning : Granbarkborren, Ips typographus, är en av få arter som kan öka drastiskt i populationsdensitet och leda till en omfattande dödlighet av träd i skogen. Skadorna år 2020 uppgick till ett värde på 3,5 miljarder kronor, vilket gör det värdefullt att försöka förstå varför dessa utbrott sker och vad för åtgärder som kan vidtas för att undvika dem. LÄS MER

 4. 4. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Lovisin; Josefin Vidén; [2022]
  Nyckelord :naturbaserade lösningar; mångfunktionell yta; resiliens; urbanekologi;

  Sammanfattning : Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. LÄS MER

 5. 5. A performance study for autoscaling big data analytics containerized applications : Scalability of Apache Spark on Kubernetes

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Vinay Kumar Vennu; Sai Ram Yepuru; [2022]
  Nyckelord :Containers; Container Orchestration; Big data analytics; Autoscaling; Resource Management;

  Sammanfattning : Container technologies are rapidly changing how distributed applications are executed and managed on cloud computing resources. As containers can be deployed on a large scale, there is a tremendous need for Container Orchestration tools like Kubernetes that are highly automatic in deployment, scaling, and management. LÄS MER