Sökning: "laro behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden laro behandling.

 1. 1. Substitutionsbehandling vid opioidberoende : Positiva och negativa aspekter samt individuella och samhälleliga svårigheter i arbetet med LARO utifrån yrkesverksammas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Erica Blomgren; Hanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Beroende; buprenorfin; metadon; opioider; substitutionsbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats har varit att beskriva och analysera yrkesverksammas erfarenheter av positiva och negativa aspekter kopplade till substitutionsbehandling samt hur de arbetar för att förebygga dessa. Ytterligare ett syfte har varit att identifiera individuella och samhälleliga hinder som yrkesverksamma upplever i sin yrkesutövning. LÄS MER

 2. 2. Sociala effekter av en LARO-behandling - En litteraturstudie ur ett klientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nellie Lindqvist; Clara Stephansson; [2020]
  Nyckelord :LARO; Opioider; Relationer; Sociala effekter; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Narkotikarelaterade dödsfall har de senaste åren ökat markant. Den vanligaste behandlingsformen för personer med missbruksproblematik av opioider är läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatmissbruk, med andra ord en LARO-behandling. LÄS MER

 3. 3. Splittrad grund. Utanförskap i LARO ur ett fenomenologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Tina Hill; Carolin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt: Läkemedelsassisterad behandling mot opioidberoende (LARO), där patienterna behandlas med en underhållsdos av metadon eller buprenorfin, är en debatterad behandling i Sverige. Personer som lever med opioidberoende är några av samhällets mest utsatta och utanförskapet är ofta väl förankrat när de söker och blir erbjudna hjälp i LARO. LÄS MER

 4. 4. Vägen till drogfrihet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Fanny Lundin; Beatrice Holst; [2019]
  Nyckelord :Beroendevård; Fenomenografi; LARO; Missbruk; Samverkan; Socionomers uppfattningar;

  Sammanfattning : Den svenska narkotikapolitiken utgörs av två inriktningar där den ena är nollvision och den andra är harm reduction. Den sistnämnda är en inriktning som syftar till skadereducering vilket också är grundtanken bakom den omdiskuterade behandlingsformen läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, även kallad LARO. LÄS MER

 5. 5. Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende : Socialsekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nicole Antalek; Johanna Sörling; [2019]
  Nyckelord :socialsekreterare; handlingsutrymme; socialtjänst; hälso- och sjukvård; samverkan; beroende; LARO; sidomissbruk; samsjuklighet.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om socialsekreterares perspektiv på sitt handlingsutrymme och hur socialsekreterare i sitt arbete samverkar med hälso- och sjukvården när en klient deltar i läkemedelsassisterad behandling. Syftet med studien är att öka kunskapen om handlingsutrymmet för socialsekreterare inom socialtjänsten i samverkan med hälso- och sjukvården kring klienter med läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende. LÄS MER