Sökning: "lars johan åge"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden lars johan åge.

 1. 1. Välja rätt marknadsföringsstrategi på sociala medier : En studie om hur konsumenters attityder påverkas av olika marknadsföringsstrategier på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jakob Johnson; Tim Prasertsri; [2018]
  Nyckelord :Social media marketing; influencer marketing; influencer; Instagram; restaurangbranschen; tvåstegshypotesen; message sidedness; konsumentattityder;

  Sammanfattning : Title: Choosing the right marketing strategy on social media: A study on how restaurants affect consumer attitudes through different types of marketing on Instagram. Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration Authors: Tim Prasertsri, Jakob Johnson Supervisor: Jonas Molin och Lars-Johan Åge Date: 2018 - 05 Aim: The purpose of this study is to understand which marketing strategy that is most effective for restaurants on social media. LÄS MER

 2. 2. Switching intentions påverkan på GenerationY och Baby Boomers : En kvantitativ studie inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elina Arvidsson; Rebecca Kastemyr; [2018]
  Nyckelord :Switching intentions; banksektorn; Baby Boomers; Generation Y;

  Sammanfattning : Titel: Switching intentions påverkan på Generation Y och Baby Boomers – En kvantitativ studie Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Elina Arvidsson och Rebecca Kastemyr Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge Datum: 2018 - maj Syfte: Banker har idag problem med att få kunder att stanna och vara lojala mot dem, något som kan bero på att kunderna inte känner sig tillfredsställda med de tjänster och den service banken erbjuder. Vissa forskare har sett att det oftare är yngre bankkunder som byter bank än äldre, medan andra menar att sådant inte är fallet. LÄS MER

 3. 3. EWOMs påverkan på konsumenters köpintentioner : En studie om hur olika personlighetstypers köpintentioner påverkas av recensioner på internet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jonas Lindblom; Jonas Åfors; [2018]
  Nyckelord :eWOM; recension; köpintentioner; Big Five; turism.;

  Sammanfattning : Titel: EWOMs påverkan på konsumenters köpintentioner - En studie om hur olika personlighetstypers köpintentioner påverkas av recensioner på internet.   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi Författare: Jonas Lindblom och Jonas Åfors   Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge   Datum: 2018- maj   Syfte: Syftet med studien är att förklara hur olika personlighetstyper och deras köpintentioner påverkas av eWOM. LÄS MER

 4. 4. Lean Production i den offentliga sektorn : Hur kan Lean Production påverka medarbetare att jobba med ständiga förbättringar och kundvärde?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Simon Mårtensson; Ramnpreet Kaur Maan; [2015]
  Nyckelord :Lean Production; employees; continuous improvements; customer value; the public sector.;

  Sammanfattning : AbstractTitle:Lean Production in The Public SectorsLevel:Final assignment for Master of Science in Business Administration.Authors:Simon Mårtensson and Ramnpreet Kaur MaanSupervisor:Stig Sörling and Tomas Källquist.Examiner:Lars-Johan ÅgeDate:2015 – June. LÄS MER

 5. 5. Implementering av CRM : Utifrån ett värdeskapande perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :My Öst; Anna Strandberg; [2014]
  Nyckelord :CRM; implementering av CRM; värdeskapande; kundvärde; leverera och extrahera värde; värdeutbyte.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel:Implementering av CRM utifrån ett värdeskapande perspektiv Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i Företagsekonomi med inriktning marknadsföring skriven på Högskolan i Gävle Författare: Anna Strandberg & My Östh Handledare: Lars-Johan Åge, Jonas Molin & Jens Eklinder Frick Datum: Maj, 2014 Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett värdeskapande perspektiv skapa förståelse för hur företag implementerar CRM. Metod: Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer och som en följd av detta är denna studie av en kvalitativ karaktär. LÄS MER