Sökning: "lars lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden lars lindström.

 1. 1. Företag som pedagoger : Hur gestaltas företagens didaktiska val i utbildningspaketen

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Claes Schrewelius; [2021]
  Nyckelord :divergent; frihetsgrader; gymnasiet; konvergent; laboration; medieneutral; mediespecifik; simulering; STEM; teknik; teknikprogrammet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att få en förståelse för den didaktiska kopplingen mellan marknadsförda ”laborations-kit”/utbildningspaket, framtagna av Education Technology-företag, och det meningsskapande som dessa erbjuder. Med hjälp av syftesrelaterad textanalys, och begrepp från Lars Lindströms didaktiska läroprocesser och mer klassiska laborationsbegrepp, analyseras ”laborations-kit”/utbildningspaketens innehåll och inramning samt hur utbildningspaketen är gestaltade didaktiskt genom mål och medel. LÄS MER

 2. 2. Inifrån åsiktsfabriken En kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Noa Söderberg; Sebastian Lindström; Jonatan andersson; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Title: “Inifrån åsiktsfabriken” - en kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sin yrkesroll Authors: Noa Söderberg, Jonatan Andersson and Sebastian Lindström Subject: Undergraduate research paper in journalism studies, Department of journalism, media and communication (JMG), University of Gothenburg Term: Spring 2017 Supervisor: Britt Börjesson, JMG, University of Gothenburg Pages/words: 45 pages, 18 508 words (including abstract and appendix). Purpose: The main purpose of this study is to examine how the editorial boards of Swedish newspapers perceive their professional role, their organizational procedures and their professional goals and ideals. LÄS MER

 3. 3. Dold bevisvärdering - En analys av kravet på redovisning av bevisvärdering vid brottmål och dess juridiska konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Perdegård; [2017]
  Nyckelord :processrätt en. civil procedure eller criminal procedure ; bevisvärdering en. evaluation of evidence ; domsmotivering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In swedish procedural code there is a principle of free sifting of evidence. This principle comprises of partly free production of evidence, partly free evaluation of evidence. Free evaluation of evidence means that the court is free to evaluate the referred evidence, without any restrictions in regulation. LÄS MER

 4. 4. Morgondagens kök : En föränderlig yta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Lars Lindström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lönebidragsanställningar - från ett chefsperspektiv : Erfarenheterna av lönebidragsanställningar och anställda med nedsatt arbetsförmåga

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Lars Eriksson; Johan Lindström; [2015]
  Nyckelord :Lönebidrag; lönebidragsanställning; funktionshinder; arbetsnedsättning; sänkt arbetsförmåga; CSR; socialt ansvarstagande; chefers erfarenheter;

  Sammanfattning : Vår uppsats handlar om chefers erfarenheter och tankar kring lönebidrag och av att ha anställda med stöd av lönebidrag. Det fanns vid årsskiftet 2014-2015 en grupp om 75 000 människor i Sverige som skulle kunna vara i behov av ett särskilt anpassat arbete på grund av en sänkt arbetsförmåga (Arbetsförmedlingen, 2015). LÄS MER