Sökning: "lars person"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden lars person.

 1. 1. Känslornas konst : En retorisk analys av känslomässiga appeller i debatter kring Elisabeth Ohlson Wallins Ecce Homo-utställning och Lars Vilks teckning Rondellhunden.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Jasmine Rydell; [2020]
  Nyckelord :Aristoteles; pathos; topiker; känslor; konstdebatt; Ecce Homo; Rondellhund;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs ansatsen att finna vilka slags diskursiva handlingar det är som skapar och frammanar känslor i debatterna Ecce Homo och Rondellhunden. Undersökningen har koncentrerats vid tre olika känslor – vrede, blidhet och fiendskap. LÄS MER

 2. 2. A Column Generation Method for Minimization of Shift Costs at an Airport

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Lars Sundqvist Swahn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis addresses the problem with minimizing the cost of labor shifts for the workforce at an airport. The cost of idle time is specifically a difficulty for the employer. With idle time means time that it is not a break at the same time as there is no work task to be performed. LÄS MER

 3. 3. Att leva på musiken

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Peter Rudvall; [2017-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis is a study of actors bound to independent record labels in Gothenburg during the early 2000s. The aim is to study how these actors use the social room to organize, and how these individuals relate to profitability. The main material consists of semi structured interviews with nine informants, all based in Gothenburg, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsverksamhet med inriktning konst och kultur : En fallstudie om Vox Publicum

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Julia Andersson; [2017]
  Nyckelord :Konst; Kultur; Mötesplatser; Verksamhet; Ungdomar; Ungdomsgård; Organisation;

  Sammanfattning : Vox Publicum är en ungdomsverksamhet med fokus på konst och kultur. Denna uppsatts ämnar att med hjälp av observationer och intervjuer ta reda på hur deras verksamhet fungerar, varför Vox Publicum startades och vad de har bidragit med till de tidigare besökare. LÄS MER

 5. 5. "Söker Afrikansk tjej för trevliga möten då och då" : En genusvetenskaplig studie av kontaktannonser utifrån föreställningar kring ålder, klass och ras

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Sanna Norman; [2017]
  Nyckelord :Kontaktannons; ålderism; klass; rasifiering; postkolonialism;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine how social structures and thoughts around age, class and race relate to personal ads in the local newspaper Mitt i Botkyrka. Based on Pia Laskars postcolonial theory, Beverly Skegs theory on respectability and Lars Anderssons theory on ageism I am going to explore how the advertisers of the personal ads describe themselves and what they seek in a partner. LÄS MER