Sökning: "lasermätare"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet lasermätare.

 1. 1. Installationskrockar i ett ROT-Projekt

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Natnael Bashay; Roubin Nawfal; [2017]
  Nyckelord :clash; ROT; laser meter; 3D-laserscanner; BIM; krock; ROT; lasermätare; 3D-laserskanner; BIM; projektering;

  Sammanfattning : Att utföra installationer i ett ROT-projekt är mer komplicerat än vid nyproduktion. I ROT-projekt möter installatören gamla svårlästa handlingar som oftast inte stämmer med verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Operatörpanel för ett flexibelt monteringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Karlsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fixturer är vanliga i tillverkningsindustrin för att hålla detaljer på plats under tiden de monterassamman. Det vanliga är att fixturerna konstrueras för varje specifik uppsättning av detaljer som skafixeras. Ibland uppstår behovet att kunna justera fixturer så att de kan återanvändas. LÄS MER