Sökning: "lasermätning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet lasermätning.

 1. 1. Cykelvägar anlagda på befintlig jord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Anton Nordvall; Gustaf Holmström; [2020]
  Nyckelord :Cykelväg; Organisk halt; Humusjord; Jämnhet; Bärighet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport utgör en masteruppsats vid Lunds Universitet. Målet med studien är att undersöka kraven i det svenska referensverket AMA Anläggning. Kraven säger att den organiska halten i undergrunden inte får överstiga 2 vikt% i fyllnadsmaterialet. Både vad gäller cykelvägar och vanliga vägar. LÄS MER

 2. 2. Short-Wave Infrared Lidar on Atmospheric Aerosols and Insects

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Mariam Andersson; [2017]
  Nyckelord :Lidar; Scheimpflug; Time-of-Flight; Remote sensing; Atmospheric sensing; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis focusses on the implementation of two elastic lidar (light detection and ranging) techniques for the monitoring of atmospheric aerosols and insects at short-wave infrared wavelengths. Data acquisition software was developed for a time-of-flight system, housed in the Lund University Mobile Biosphere Observatory (LUMBO), with consideration to the intended entomological application. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av framtida mätmetoder

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Malin Börjegren; [2011]
  Nyckelord :virkesmätning; obemannad virkesmätning; åkaravlämning; virkesstyrning; lasermätning;

  Sammanfattning : Virkesmätning har i alla tider utförts manuellt av virkesmätare. Den senaste tioårsperioden har mycket hänt och tekniska hjälpmedel blir allt vanligare vilket gör virkesmätning mer automatiserad. Mätramar vid sågverk har funnits länge men mätningen av massaved har inte utvecklats i samma takt. LÄS MER

 4. 4. Lasermätning i byggnad

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Johan Elfsberg; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet ”Laser measurements in building” utfordes under projektnamnet Laserscanner vid elektronikkonsultfirman Syntronic i Gavle av en student vid Linkopings Universitet. Projektet gar ut pa att utveckla och bygga en prototyp for beroringsfri avstandsmatning med laser. LÄS MER

 5. 5. 3D-modeling of Norrköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Chieu Vinh Chau; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The interest for a detailed and high solution city model has been large within the project” Optical signature analysis” at the department for Sensor Technology in FOI, Linköping. Thus, a textured 3D-model over Norrköping is needed, which later can be imported into simulation software to study optical signature in urban environment. LÄS MER