Sökning: "laserskanning"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet laserskanning.

 1. 1. Sveriges toppar och dalar : En studie om applicering av NVDB på Lantmäterietslaserskannade höjdmodell

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Vanessa Chu; Ellinor Wardman; [2022]
  Nyckelord :GIS; NVDB; Laser Scanning; Road data; Road network; Height model; GNSS; Lantmäteriet; GIS; NVDB; Laserskanning; Vägdata; Vägnät; Höjdmodell; GNSS; Lantmäteriet;

  Sammanfattning : Vilken transportväg är den miljövänligaste för att ta sig från plats A till plats B? För att ta reda på detta krävs det någon form av modell för vägnätet som gör det möjligt att beräkna den totala bränsleförbrukningen för en viss resväg. Ett sätt att skapa en sådan kostnadsmodell är genom att applicera vägnätet på en höjdmodell med mål att vägnätet ska få höjddata. LÄS MER

 2. 2. Möjligheten att använda Apples LiDAR-sensor för mättekniska tillämpningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Hugo Dalhammer; Erik Jensen; [2022]
  Nyckelord :Lidar; P50; BIM; Faramoon; Laser-Scanning; LiDAR; Leica P50; BIM; Faramoon; Laserskanning;

  Sammanfattning : Framtagandet av byggnadsinformationsmodeller (BIM) sker på många olika sätt och blir allt vanligare i dagens samhälle. I dagsläget sker datainsamlingen för att skapa en BIM med hjälp av terrester och flygburen laserskanning vilket gör det till en dyr och tidskrävande process. LÄS MER

 3. 3. Deformationsmätning av kubhörnsreflektorer med fotobaserad skanning och terrester laserskanning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Mathias Erkkilä; Torkel Pettersson; [2022]
  Nyckelord :close-range photogrammetry; terrestrial laser scanning; deformation measurement; corner reflectors; InSAR; fotobaserad skanning; Terrester laserskanning; deformationsmätning; kubhörnsreflektor; InSAR;

  Sammanfattning : Kubhörnsreflektorer används som måltavlor med kontinuerlig och identifierbar reflekterad signalstyrka vid fjärranalys, bland annat för tekniken ”interferometric synthetic aperture radar” [InSAR]. Kubhörnsreflektorer tillämpas exempelvis för bevakning av sättningar i jordytan och kalibrering av [SAR]-system (”synthetic aperture radar”). LÄS MER

 4. 4. Validering av marklavskartering som underlag för renskötseln : en jämförelseanalys av fältbedömd marklavsförekomst med modellbaserad lavkarta

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Karin Nutti Pilflykt; [2022]
  Nyckelord :marklavskartering; rennäring; skogsbruk; Cladonia;

  Sammanfattning : Since the 1950s, clear-cutting has been the dominant way of managing the Swedish forest. This has resulted in even aged forests and denser stands that have a negative impact on the distribution of terrestrial lichens. LÄS MER

 5. 5. Extrahering och kartläggning av Arvika tätorts urban växtlighet från LAS-data

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Levi Svensson; [2022]
  Nyckelord :laserdata; LiDAR; urban vegetation; mapping; laserdata; LiDAR; urban växlighet; Kartering;

  Sammanfattning : Med hjälp av luftburen laserskanning kan stora mängder av LAS-data samlas in. Lantmäteriet, en statligmyndighet vars uppgift är att kartlägga Sverige, har gjort en rikstäckande insamling av LAS-data. Denna data ärtillgänglig för allmänheten och kan hämtas gratis från Lantmäteriet. LÄS MER