Sökning: "laserskanning"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet laserskanning.

 1. 1. Utvärdering av noggrannhet i digitala terrängmodeller framtagna med totalstation, NRTK, UAV och NH

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Wilma Jansson; [2020]
  Nyckelord :Digital terrängmodell DTM ; Totalstation; Network Real Time Kinematic NRTK ; Unmanned Aerial Vehicle UAV ; Nationell höjdmodell NH ;

  Sammanfattning : Det finns flertal användningsområden för digitala höjdmodeller där det krävs hög noggrannhet för att problematik och ekonomiska konsekvenser inte ska uppstå. Digitala höjdmodeller kan användas till volymberäkning, projektering och geografiska analyser. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av två digitala terrängmodeller på öppna ytor : Framställda med NRTK-GNSS och Laserdata NH

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Anna Castenvall; Elin Petersson; [2020]
  Nyckelord :Airborne laser scanning; Laserdata NH; GNSS; Digital terrain model; Flygburen laserskanning; Laserdata NH; GNSS; Digital terrängmodell;

  Sammanfattning : En digital terrängmodell (DTM) representerar endast markytans form och har en bred användning inom t.ex. samhällsplanering. Det finns olika framställningsmetoder för att skapa en DTM, där de mest använda metoderna är mark- eller flygburen laserskanning samt terrester- eller satellitbaserad mätning. LÄS MER

 3. 3. Trädhöjdsbestämning med UAV-fotogrammetri och UAV-laserskanning : En jämförande studie för detektering av riskträd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Alexander Larsson; Olle Oscarsson; [2020]
  Nyckelord :UAV; LiDAR; digital photogrammetry; point cloud; tree height estimation.; UAV; LiDAR; digital fotogrammetri; punktmoln; trädhöjdsbestämning;

  Sammanfattning : UAV (Unmanned Aerial Vehicle) eller drönare används för insamling av geografisk data och fotografering av såväl företag, myndigheter och privatpersoner. Tekniken förenklar insamling av data över stora geografiska områden och kan utnyttjas för kartering, modellering och analysering som volymbestämning. LÄS MER

 4. 4. 3D-bevisning - En bevisrättslig undersökning av en ny sorts kriminalteknisk bevisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :LIV Dansdotter Nyström; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; bevisrätt; evidence law; laserskanning; laserscanning; 3D; 3D-bevisning; 3D-modell; 3D-rekonstruktion; 3D evidence; 3D modell; bevis; bevisning; kriminalteknik; forensic science; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med teknikens utveckling öppnas nya dörrar för att utreda och bevisa brott. En ny sorts bevisning, i vart fall i svenska domstolar, är digital 3D-bevisning. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av fotogrammetrisk datakvalité från drönare : Jämförelse av datamängder från Lantmäteriet i relation till direkt och indirekt georefererat data

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Jessie Herbertsson; [2020]
  Nyckelord :Structure-from-Motion; Unmanned Aerial Vehicle; Positional Accuracy; Structure-from-Motion; Unmanned Aerial Vehicle; Lägesnoggrannhet;

  Sammanfattning : Geospatialt data kan samlas in på en mängd olika sätt, där laserskanning och flygfotografering är några av dem. Genom de antal tekniker som möjliggör insamlingen av geospatialt data existerar lösningar såsom användning av Global Navigation Satellite System, Light Detection and Rangning, Structure-from-Motion m.fl. LÄS MER