Sökning: "laserskanning"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet laserskanning.

 1. 1. Spårdjup i asfaltsbeläggningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Emil Svensk; [2019]
  Nyckelord :rut depth; asphalt surface; maintain; Spårdjup; asfaltsbeläggning; underhåll;

  Sammanfattning : I Sverige idag finns ett statligt vägnät som finansieras och underhålls av de Svenska myndigheterna genom Trafikverket. På Trafikverkets avdelning för underhåll planeras och genomförs underhållsåtgärder för att vägarnas standard ska uppfylla de beslutande kraven som finns. LÄS MER

 2. 2. Skattningar av ståndortsindex – med flygburen laserskanning, allmänt tillgänglig information eller skördarmätningar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Karl Larsson; [2019]
  Nyckelord :ståndortsindex; flygburen laserskanning; skördardata; fjärranalys;

  Sammanfattning : Ståndortsindex är en viktig faktor i det moderna skogsbruket, främst för att en ståndorts produktionsförmåga skattas via ståndortsindex. I operativt skogsbruk i Sverige idag skattas ståndortsindex genom inventering av relevanta variabler vid fältbesök. LÄS MER

 3. 3. Hantering och modellering av laserskanningsdata i FME : Automatisering av modellering av tunnlar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linus Lindqvist; Jesper Pantesjö; [2019]
  Nyckelord :automation; FME; LAS; point cloud; modeling; CAD; Poisson; tunnels; laser data; automatisering; FME; LAS; punktmoln; modellering; CAD; Poisson; tunnlar; laserdata;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningsbranschens implementering av BIM har resulterat i ett ökat behov att digitaliserat relationsunderlag. Äldre relationshandlingar, som mestadels utgörs av pappersritningar, saknar digitala motsvarigheter vilket gör att insamlingar av ny information, från pappersritningar, kan bli aktuell. LÄS MER

 4. 4. Statisk deformationsmätning med fotobaserad skanning : Utförd med icke-professionella digitalkameror

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Anna Jonsson; Pernilla Eriksson; [2019]
  Nyckelord :close-range photogrammetry; static deformation measurements; digital camera; smartphone camera; Fotobaserad skanning; statisk deformationsmätning; digitalkamera; smartphonekamera;

  Sammanfattning : Till följd av den utveckling som skett hos digitalkameror och programvaror för bildbehandling de senaste åren har intresset för fotobaserad skanning (FBS) vuxit. I denna studie utvärderades FBS som ett alternativ till terrester laserskanning (TLS) för statisk deformationsmätning och relaterade till kavitationsskador på vattenturbinkolvar där volym och maxdjup mäts. LÄS MER

 5. 5. Automatiska metoder för igenkänning, klassificering och extrahering av objekt från punktmoln insamlade med mobil laserskanning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Carl Ljunggren; Emil Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Mobil laserskanning; Automatiska metoder; Databearbetning;

  Sammanfattning : Digitalisering är för tillfället ett stort diskussionsämne och i de flesta delarnaav världen pågår det en övergång från analoga till digitala data. Digitala data ärmer flexibelt och kan innehålla mycket högre detaljnivå än vad som ärpraktiskt möjligt med analoga data. LÄS MER