Sökning: "lasersvetsning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet lasersvetsning.

 1. 1. Lasersvetsning : En genomförbarhetsstudie av stora rotationssymmetriska komponenter med varierande materialsorter

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Johan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A big problem with welding is that it is hard to predict how a high heat canaffect different materials. The effects that can appear is shape changes in thematerial and brittle structures. The brittle structures will affect the strengthof the material and if the shape changes are big, the fatigue strength of thecomponents will be limited. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av tätningskoncept för aktuator i motorrumsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Matilda Frid; Malin Aronsson; [2016]
  Nyckelord :Sealing; gasket; encapsulation; laser welding; o-ring; static seal; dynamic seal; sealing design; Tätning; inkapsling; IP-klass; sammanfogning; lasersvetsning; o-ring; tätningskoncept;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på uppdrag av Kongsberg Automotive AB, en underleverantör inom fordonsindustrin som bland annat tillverkar växelspaksystem till både manuella och automatväxlade fordon. Fordonsbranschen kantas av ständig utveckling med innovativa lösningar, vilket under de senaste åren har resulterat i att elektroniken har fått en större roll i produkterna. LÄS MER

 3. 3. Lasersvetsning : En undersökning av autenticitet och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Nils Fägerhall; [2016]
  Nyckelord :integrated conservation; laser welding; restoration; renovation; watches; wristwatches; kulturvård; lasersvetsning; restaurering; renovering; ur; armbandsur; klockor;

  Sammanfattning : Med syftet att undersöka hur ett föremåls autenticitet påverkas av renovering/restaurering, har tolkningar av tre författares respektive syn på begreppet autenticitet applicerats på två restaurerade armbandsur. Renoverings- och restaureringsmetoden som har granskats är lasersvetsning, vilken är snabbt växande till följd av sina positiva egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Temperature profiles and hardness estimation of laser welded heat affected zone in low carbon steel

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Axel Lundberg; [2014]
  Nyckelord :Laser welding; Rosenthal; HAZ; heat affected zone; hardness; heat equation; thermal modelling;

  Sammanfattning : Termisk modellring av hårdhet genom beräkning och simulering av den värmepåverkade zonen i en lasersvetsad stålplatta är en omfattande process. Dock är analysen viktig då mikrostrukturella fastransformationer förorsakade av svetsningen kan ge oönskade hårdhetsnivåer av den värmepåverkade zonen jämfört med hårdeheten i basmaterialet. LÄS MER

 5. 5. Processkontroll vid lasersvetsning av rostfria rör

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för material- och tillverkningsteknik

  Författare :Niklas Björnholm; Christian Petersson; [2011]
  Nyckelord :processkontroll; lasersvetsning; defekter; virvelström;

  Sammanfattning : .... LÄS MER