Sökning: "laserterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet laserterapi.

 1. 1. En enkätstudie om laserterapi inom rehabilitering av djur : med fokus på sårläkning och osteoartrit

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Avinder; Robin Lek; [2021]
  Nyckelord :laserterapi; osteoartrit; rehabilitering; smådjur; sårläkning;

  Sammanfattning : Laserterapi används alltmer vid rehabilitering av djur och vikten av att använda vetenskapligt evidensbaserade metoder för att öka patientsäkerheten är stor. Forskning inom laserterapin visar varierande resultat och utvärderingen av dessa försvåras då försöksmetoderna skiljer sig från varandra. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av användandet av komplementära och alternativa veterinärmedicinska behandlingsmetoder för hundar i Sverige : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lisa Sohlberg; [2021]
  Nyckelord :KAVM; KAM; komplementär; alternativ; behandlingsmetod; veterinärmedicin; integrativ; rehabilitering; terapeut;

  Sammanfattning : Det är idag okänt hur vanlig komplementär och alternativ veterinärmedicin (KAVM) är och vilka attityder som finns angående detta i Sverige, då det endast finns utländska studier att tillgå. Syftet med detta examensarbete var därför att kartlägga användandet av KAVM på hundar i Sverige för att ta reda på hur vanligt det är, vilka metoder som används mest, vilka attityder som finns samt vilka ekonomiska aspekter som är relaterade till användandet. LÄS MER

 3. 3. Smärta och ADL-funktion efter dekompressionsoperation plus fysioterapeutisk intervention eller enbart fysioterapeutisk intervention vid subacromiellt impingement: en litterturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Jonas Evers; Suad Mujkovic; [2018]
  Nyckelord :skulderinklämningssyndrom; konservativ behandling; kirurgisk dekompression; fysioterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Subacromiellt impingement syndrom (SAIS) är ett vanligt förekommande tillstånd i axelleden. De drabbade upplever ofta smärta och problem med dagliga aktiviteter. Det finns många olika behandlingsformer för SAIS, som fysioterapeutisk intervention och operativa behandlingar. LÄS MER

 4. 4. Behandlingsmetoders effekt på hyposalivation och oral mukosit efter behandling av huvud- och halscancer : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Clara Andersson; Johanna Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :cancer; mukosit; orala biverkningar; saliv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Huvud- och halscancerbehandling genom strålbehandling/kirurgi kan bidra till olika orala biverkningar. De vanligaste biverkningarna som uppstår under/efter behandling är hyposalivation och oral mukosit. LÄS MER

 5. 5. En kartläggning av olika behandlingsmetoder vid subacromiellt impingement syndrom - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Jennifer Dahlgren; Jennifer Nyqvist; [2017]
  Nyckelord :Axelproblematik; fysioterapeutisk behandlingsmetod; fysioterapi; SIS; subacromiell; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta i art. glenohumerale drabbar ca 7-26% i den generella populationen, subacromiellt impingement syndrom är den vanligaste diagnosen av axelproblematik. De strukturer som kan bli påverkade är m. supraspinatus, den långa senan från m. LÄS MER