Sökning: "last mile"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden last mile.

 1. 1. Drönare inom sista-milen leveranser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Nordlund; Mikael Axén; [2020-10-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BackgroundLast mile deliveries, whilst not a new concept, is a subject that has gained more attentionduring recent years. Especially now when consumers both are increasing the amount of thingsbought online, as well as putting forth demands for deliveries to their doors. LÄS MER

 2. 2. Paketskåp - en lösning på last mile problematiken? En kvalitativ undersökning om paketskåp och dess påverkan på last mile problematiken ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Antbäck; Mikaela Johansson; [2020-06-30]
  Nyckelord :last mile; e-handel; paketskåp; e-handelsföretag;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån ett företagsperspektiv bidra med ökad kunskap och förståelse för paketskåps potential att skapa bättre förutsättningar för en effektivare last mile distribution.Metod: Uppsatsen är en kvalitativ undersökning baserad på kvalitativa och semistrukturerade intervjuer i svenska e-handelsföretag. LÄS MER

 3. 3. Utility and Weight Importance of Product Delivery Attributes in a Collection and Delivery Point Dominated Marketplace

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Angberg; [2020-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. Game of Drones - Viability Study of Drone Deliveries in Swedish Rural Last Mile Transport

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lena Persson; Ling Liu; [2020-06-22]
  Nyckelord :Drone; UAV; Last mile; B2C; Logistics; Rural area; Sweden;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 5. 5. A CRITICAL REVIEW OF SUSTAINABILITY PROJECTS WITHIN LAST MILE DELIVERY FROM AN ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Felicia Söderström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-commerce is a continuously growing business that has expanded over the recent years and more people are buying online instead of offline. With online shopping, the demand for home deliveries is increasing along with it. Last mile deliveries, which is the last part of the supply chain from business to customer, operate mainly in urban areas. LÄS MER