Sökning: "lastbärare"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet lastbärare.

 1. 1. Lastplaneringsverktyg för placering av pappersrullar på lastbärare : En beräkningsmodul baserad på bivillkorsprogrammering och industrikundens krav och önskemål. Examensarbete på uppdrag av ÅF avdelningen Industriell Digitalisering i Karlstad

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Maja Wahlquist; [2019]
  Nyckelord :lastplaneringsverktyg; optimering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling av transportlösning för interntransport av kompressorer : Koncept generering, evaluering, design och prototyptillverkning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Axel Qvick; [2018]
  Nyckelord :Produktutveckling; Konstruktion; Transport; Kompressor; Logistik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar produktutvecklingen av en ny transportlösning för interntransport av kompressorer, vid Volvo Cars motortillverkning i Skövde. Dagenstransportlösning består av plasttråg som är svårhanterliga för monteringspersonal och har en låg transportkapacitet. LÄS MER

 3. 3. Pall-logistik: Aspekter och påföljder vid införande av plastpall för Volkswagen Parts Logistics

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Henrik Nordh; Robin Klasson; [2017]
  Nyckelord :Logistics; Pallet Logistics; Pallet; Wooden pallet; Plastic pallet; Volkswagen; Load Carrier; Logistik; Pall-Logistik; Pall; Träpall; Plastpall; Lastbärare; Volkswagen;

  Sammanfattning : Författare Henrik Nordh och Robin Klasson. Forskningsfrågor Fråga 1: Vilka aspekter för införande av plastpall som lastbärare mellan Volkswagen Parts Logistics och dess återförsäljare behövs tas hänsyn till vid lagring, distribution och retur av deras reservdelar? Fråga 2: Vilka blir de ekonomiska påföljderna vid lagring, distribution och retur av att införa plastpall som lastbärare för reservdelar hos Volkswagen Parts Logistics? Syfte Syftet med studie är att utveckla ett ramverk för införande av plastpall som lastbärare för reservdelar till eftermarknaden i bilindustrin. LÄS MER

 4. 4. Design of a cargo load carryingstructure for a hybrid air vehicle

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Lena Olsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Recent developments in aeronautics have resulted in hybrid airships, a combination of aerostats and aerodynes with the ability to land without infrastructure and using minimal ground crew. This work explores the possibility of using a non rigid type of these vehicles for cargo transportation. LÄS MER

 5. 5. Tids- och kostnadseffektivitet vid intermodala transporter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Simon Ahlnäs; Tobias Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Intermodal transport; Semi-trailer; Dry port; Transport cost Transport time; Intermodala transporter; Semitrailrar; Torrhamn; Transportkostnad Transporttid.;

  Sammanfattning : This study aims to explore effectiveness within intermodal transportation of semi-trailers based on the variables cost and time. Intermodal transport can be explained as a transportation of a carrier, from the origin to the final destination, using two or more modes of transport (Crainic & Kim, 2007 p.467). LÄS MER