Sökning: "lastbil"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade ordet lastbil.

 1. 1. Vägtransport av farligt gods - beräkningsmodell för olycksfrekvens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Pontus Olsson; [2020]
  Nyckelord :transport of dangerous goods; hazardous materials; accident frequency; accident rate; heavy goods vehicle; ADR; risk analysis; transport av farligt gods; farliga ämnen; olycksfrekvens; olyckskvot; tung lastbil; riskanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A novel calculation model for estimating the frequency of accidents involving transport of dangerous goods on road links is proposed. It has been developed through a design process using background knowledge gathered through study and analysis of literature and through interviews with people having expertise within the field. LÄS MER

 2. 2. Route Planning for Heavy Vehicles on Real World Maps

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Bil; Buss; Lastbil; sök; kortaste vägen; algoritmer;

  Sammanfattning : Fast route planning for a standard car is well explored, lots of research, and many algorithms exist. For trucks or other heavy vehicles, the available research and quick algorithm alternatives dwindle. LÄS MER

 3. 3. Investigating Primer Effects on Top Coat Structure : A Study Made at Volvo GTO, Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Johan Fors; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Quality control is an integral part in all production industry. One important part of this control is the examination of the surface structure. This is especially important in automotive industries where the visual appearance is a big part of the general perception of quality for the customer. LÄS MER

 4. 4. Kan inrikessjöfarten vara en del i att nå Sveriges klimatmål? : -En fallstudie i olika transportsätts miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Gustav Furehed; Patrik Lanfelt; [2020]
  Nyckelord :Domestic sea transport; Environmentally friendly transport; Greenhouse gas emissions; Container transport; Climate goal.; Inrikes sjöfart; Miljöanpassade transporter; Växthusgasutsläpp; Containertransport; Klimatmål.;

  Sammanfattning : Arbetet med att minska människans utsläpp av växthusgaser är en fråga som är högaktuell idag. Transportsektorn är den sektor som har näst störst klimatpåverkan inom EU-området. LÄS MER

 5. 5. Optimization of the Parking Manoeuvre for a 1-Trailer Truck

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hector Esteban Cabezos; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Motion planning for autonomous heavy duty vehicles has been intensively studied during the last years due to its promising benefits for industry in terms of money savings and safety. The system treated in this thesis is a 1-trailer truck. LÄS MER