Sökning: "lastbil"

Visar resultat 16 - 20 av 208 uppsatser innehållade ordet lastbil.

 1. 16. Krisinformation och sociala medier : Rekommendationer för proaktiva åtgärder mot falsk information och ryktesspridning på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Daniel Edvinsson; Daniel von Koppy; [2018]
  Nyckelord :Crisis informatics; social media; rumors; proactive; crisis management; Krisinformatik; sociala medier; rykten; proaktiv; krishantering;

  Sammanfattning : Våren 2017 upplevde Sverige en kris när det terrorattentat med flest dödsfall sen 1940 inträffade; en lastbil körde längs Drottninggatan i Stockholm, varpå flera personer blev påkörda varav fem personer dödades. Händelsen spred sig snabbt i sociala medier och delar av informationen som spreds var obekräftade uppgifter som senare visade sig vara felaktiga. LÄS MER

 2. 17. Tillverkningsekonomisk utvärdering av återvinning och återanvändning av blyfri mässing

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Dekan Aco; [2018]
  Nyckelord :Dynamic cost model; lead-free brass; Monte Carlo; reusage; Dynamisk kostnadsmodell; blyfri mässing; Monte Carlo; Återanvädning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av ett större projekt (Evochip) som bedrivs på Lunds tekniska högskola, avdelningen för industriell produktion (iProd) och med samarbete med bland annat AB Markaryds metallarmatur och Mistra innovation. I detta arbete har en dynamisk kostnadsmodell tagits fram för att beräkna tillverkningskostnaderna av komponenter tillverkade av återanvända spånor av blyfri mässing från de egna tillverkningsprocesserna hos AB Markaryds metallarmatur (MMA). LÄS MER

 3. 18. CBA of environmental projects within hydropower

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sarah Hagman; Julia Lindberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hydropower is a fundamental pillar in the Swedish energy system and accounts for a large part of the Swedish electricity production. The regulation power is also essential for balancing the grid load. LÄS MER

 4. 19. AutoTruck : Automated docking with internal sensors

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :OSCAR ANDERSSON; LUCAS MOLIN; [2018]
  Nyckelord :Mechatronics; Trailer; Truck; Articulated vehicle; Self driving; Mekatronik; Trailer; Lastbil; Ledat fordon; Självkörande;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis was to discover how an articulated vehicle can park itself using a pre-defined parking path with a combination of ultrasonic sensors as well as a rotary angle sensor. The project was divided into two parts: constructing a small scale demonstrator and the software controlling the demonstrator. LÄS MER

 5. 20. Företagande utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna-Marija Gasovska; Sara Lundberg Atié; [2018]
  Nyckelord :Life Cycle Analysis; Sustainable Business; Social Dimensions; Economical Dimensions; Ecological Dimensions; Sustainable profitability; Livscykelanalys; Hållbart företagande; Sociala dimensionen; Ekonomiska dimensionen; Ekologiska dimensionen; Hållbar lönsamhet;

  Sammanfattning : Ett hållbart företagande berör tre olika dimensioner: sociala dimensionerna, ekologiska dimensionerna och de ekonomiska dimensionerna.  För att arbeta mot ett hållbart företagande behöver ett företag kunna balansera dessa tre dimensioner samtidigt. LÄS MER